استان اصفهان: جلسه تمهید مقدمات جذب اتباع در طرح کمیساریا با حضور نمایندگان استانداری برگزار شد.

با حضور امیدقائمی معاون سوادآموزی آموزش وپرورش اصفهان جلسه تمهید مقدمات جذب اتباع در طرح کمیساریا با حضور نمایندگان استانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از روابط عمومی معاونت سواد آموزی اصفهان جلسه تمهید مقدمات جذب اتباع در طرح کمیساریا با حضور امیدقائمی معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ، فاتحی مسئول امور اتباع اداره کل آموزش و پرورش و مقصودی مدیر دفتر عملیاتی آژانس پناهندگان سازمان ملل استان اصفهان و روسای ادارات معاونت سوادآموزی تشکیل گردید . در این جلسه مقرر شد تا با هماهنگی معاونت سوادآموزی نسبت به بازدید از کلاسهای تشکیل شده اقدامات لازم بعمل آید. با هماهنگی صدا و سیما مرکز اصفهان نسبت به ضبط برنامه بازدید از کلاسها اقدام گردد.قبل از بازدید کارمندان کمیساریا هماهنگی لازم با معاونت سوادآموزی صورت پذیرد. از معلمین آموزش و پرورش، آموزش دهندگان و سایر عوامل جرایی تقدیر گردد. سوادآموزان توسط اداره اتباع مورد تشویق قرار گیرند. 
لازم به توضیح است پیرامون تبلیغ و ترویج سوادآموزی اتباع نیز مقرر گردید تا نسبت به تهیه بنر تبلیغاتی با آرم اداره کل آموزش و پرورش (معاونت سوادآموزی) و اداره اتباع جهت سردرب کلاسها اقدام شود و جهت اجرای هر چه بهتر برنامه ها تبلیغات لازم با هماهنگی اداره اتباع صورت پذیرد.