وزیر آموزش و پرورش: کاهش 40 درصدی نرخ بی سوادی در کشور از بدو پیروزی انقلاب

سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش در همایش ملی سوادآموزی عنوان کرد: بیش از نیم قرن از نامگذاری این روز گذشته است اما متاسفانه هنوز شاهدیم که در سراسر دنیا علی رغم فرصت های سوادآموزی، افراد زیادی از نعمت سواد بی بهره هستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی  سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش در همایش ملی سوادآموزی با تبریک این روز با اشاره به اهمیت سوادآموزی در دنیای امروز، عنوان کرد: بیش از نیم قرن از نامگذاری این روز گذشته است اما متاسفانه هنوز شاهدیم که در سراسر دنیا علی رغم فرصت های سوادآموزی، افراد زیادی از نعمت سواد بی بهره هستند.

وی افزود: تعریف سوادآموزی امروز تفاوت بسیاری  با گذشته دارد، سوادآموزی قابلیتی است که مهارت های ارتباطی را بین جوامع توسعه می‌دهد و ابزاری برای تفکر انتقادی محسوب می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: علی رغم تلاش ها برای توسعه سوادآموزی هنوز در کشوربا تعدادی بسیاری از افراد بی سواد مواجه هستیم البته موفقیت های بسیاری داشتیم از جمله اینکه نرخ بی سوادی از  ۵۰ درصد اوایل انقلاب به ۱۰درصد کاهش یافته است.

رصد موانع سوادآموزی  به منظور کاهش بی سوادی در کشور

بطحایی با اشاره به اینکه بی سوادی اثرات سو بر جامعه دارد، تصریح کرد: وجود افراد بیسواد در کشور باعث تاسف است اما به عنوان برنامه ریزان آموزشی موانع را رصد کنیم که چرا شتاب کار بیشتر نبوده است. برای افزایش شتاب در کارها نیازمند تحول و تغییر در مسیر کنونی هستیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: باید برنامه ریزی ها از متمرکز به محلی برسد، همچنین تصدی گری در امور اجرایی به بخش غیردولتی منتقل شود زیرا چرخش از روش های سنتی به نوین ما را به اهداف نزدیک می کند و کنار گذاشتن مقررات رسمی و خشک برای ایجاد حداکثر انعطاف در کارها است.

بطحایی با بیان اینکه عامل ایجاد حرکت انگیزه و احساس نیاز است، اظهار کرد: در برنامه‌ریزی سوادآموزی باید به این مولفه بیش از گذشته توجه کنیم و به نهادهای متبوعه به شدت نیازمند هستیم.

وی با تاکید بر اینکه نیازمند عزم ملی همه بخش ها در توسعه سوادآموزی هستیم، تصریح کرد: امیدواریم با چنین رویکرد‌هایی گام‌های جدی تر و پر شتاب تری در سوادآموزی برداریم.