نصیری دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو: ۷۵۰ میلیون بزرگسال در جهان فاقد سواد هستند.

نصیری دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو: ۷۵۰ میلیون بزرگسال در جهان فاقد سواد هستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی به نقل از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان؛ سعدالله نصیری قیداری دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در همایش ملی سوادآموزی در دنیای دیجیتال اظهار کرد: نمایندگان ۱۳۴ اولویت های ۱۵ ساله جهان را از بین ۱۷ هدف توسعه پایدار شناسایی کردیم که در آن زمان آموزش به عنوان اولویت شناخته شد.

وی با اشاره به اهمیت آموزش برای بشر افزود: سوادآموزی در دنیای دیجیتال اهمیت سوادآموزی را نشان می دهد و اعلام این روز اهمیت جامعه جهانی را به موضوع آموزش بیان می کند.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با اشاره به اینکه سوادآموزی و آموزش مداوم بزرگسالان اهرم اصلی توسعه پایدار و پایه تمام آموزش های مادام العمر است، تصریح کرد: سوادآموزی در تبادل دانش و پیشرفت فناوری کاربردهای زیادی دارد، بیسوادی مانعی برای کیفیت زندگی بهتر است.

محرومیت 200 هزار نفر از سواد در ایران

نصیری قیداری عنوان کرد: در سال های اخیر نرخ باسوادی ۹۵ درصد و در جوانان این نرخ بیش از ۹۸ بوده است. همچنین در این سال ها ۱۵ درصد بزرگسالان فاقد مهارت بودند که ۶۰ درصد آنها را زنان تشکیل می دادند.

وی تصریح کرد: یونسکو در ارتباط با سواد، رویکرد کاربردی را مدنظر دارد و طبق آخرین داده ها در جهان ۷۵۰ میلیون بزرگسال فاقد اطلاعات سواد هستند و بیش از ۲۰۰ هزار نفر از سواد محروم هستند.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو گفت: اکنون باید مهارت های یادگیری برای پردازش اطلاعات را بشناسیم و برنامه ها باید چگونگی استفاده از فناوری های نوین را بیان کند.