مصطفوی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی: بازدید از شهرستانها و بررسی عملکرد ادارات سوادآموزی مناطق 24 گانه استان در دستور کار قرار گیرد.

مصطفوی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی: بازدید از شهرستانها و بررسی عملکرد ادارات سوادآموزی مناطق 24 گانه استان در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی آموزش و پرورش استان، فریدون سیدمصطفوی، مدیرکل آموزش و پرورش استان در این جلسه اظهار کرد: بازدید از شهرستانها و بررسی عملکرد ادارات سوادآموزی مناطق 24 گانه استان در دستور کار قرار گیرد.

محمد نجفی، معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان نیز گفت: بر اساس اعلام سازمان نهضت سوادآموزی کشور و با توجه به ارزیابی شاخصهای 21گانه فعالیتهای سوادآموزی، استان آذربایجان غربی موفق به کسب رتبه خیلی خوب و شایسته تقدیر شده است.

وی خاطر نشان کرد: از مدیران مدارس انتظار می رود اطلاعات اولیا بی سواد بصورت دقیق استخراج نمایند.

نجفی اذعان کرد: نظارت مستمر بر کلاسهای سوادآموزی و بررسی وضعیت قبول شدگان در آزمونهای سوادآموزی در دستور کار قرار دارد.