کوثری معاون توسعه مدیریت سازمان نهضت سوادآموزی: تاکنون تنها 32 درصد از بودجه مصوب سوادآموزی محقق شده است.

کوثری معاون توسعه مدیریت سازمان نهضت سوادآموزی: تاکنون تنها 32 درصد از بودجه مصوب سوادآموزی محقق شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی به نقل از روابط عمومی معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی عصر یکشنبه 21 آبانماه کارگاه  نظارت و کنترل برای مسئولین سوادآموزی توسط کوثری معاون توسعه مدیریت سازمان نهضت سوادآموزی کشور برگزار شد.

کوثری در ابتدا ضمن خیرمقدم و خدا قوت به همکاران حاضر در این دوره حرکت در با سوادکردن اقشار مردم را امری جهادی و خداپسندانه دانست.

وی سپس به تشریح وضعیت مالی و پرداخت حق الزحمه ها و موانع موجود پرداخته و اعلام کرد تاکنون از بودجه سال 96 نهضت سوادآموزی کشور تنها  32درصد محقق شده است.

معاون توسعه مدیریت سازمان نهضت سوادآموزی کشور در ادامه ابراز امیدواری کرد دولت طبق وعده داده شده عمل کرده و تا پایان سال این واریز بودجه را به 96درصد برساند.

وی افزود چنانچه تخصیص بودجه به موقع محقق شود تا پایان سال دغدغه های مالی کل کشور در حوزه سوادآموزی را رفع خواهیم کرد.

در ادامه کوثری به تدریس مبانی اصول نظارت و کنترل پرداخت.

در این دوره ضمن خدمت که مسئولین سوادآموزی استانهای فارس، یزد و گلستان حضور داشتند معاونت توسعه مدیریت سازمان نهضت سوادآموزی کشور به بیان آخرین تغییرات پرداخته و راهکارهای رفع نواقص و موانع به همکاران داده شد.