شهریاری معاون سوادآموزی شهرستانهای استان تهران: سوادآموزی نقش مؤثری در تعمیق آموزه های دینی سوادآموزان دارد.

شهریاری معاون سوادآموزی شهرستانهای استان تهران: سوادآموزی نقش مؤثری در تعمیق آموزه های دینی سوادآموزان دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، سعید شهریاری معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران با بیان اینکه سوادآموزی نقش مؤثری در تعمیق آموزه های دینی سوادآموزان دارد و پرداختن صحیح به آن در شرایط مناسب و از سوی مسئولان مربوطه، ضرورتی انکارناپذیر است، تاکید کرد: امروزه آموزش مهارت های زندگی در دستور کارسوادآموزی قراردارد و در صدر آن آموزش آموزه های دینی جز اولویت ها می باشد .

وی افزود: اموزش آموزه های دینی قطعا در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی سوادآموزان  نمود خواهد داشت.

شهریاری با تاکید بر اجرای تفاهم نامه مذکور ، تصریح کرد: توسعه و ترویج فرهنگ نماز، غنی سازی محیط یادگیری مخاطبان به مواد و محتوای آموزشی- فرهنگی ، فراهم کردن زمینه التزام آگاهانه به ادای فریضه نماز در بین مخاطبان و اجرای طرح ها و برنامه های آموزشی فرهنگی نماز در بین سوادآموزان و آموزش دهندگان دوره های سوادآموزی از جمله اهداف این تفاهم نامه می باشد.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران با اشاره به اجرای موفقیت آمیز طرح نماز کلید بهشت در مرداد ماه سال جاری اظهار امیدواری کرد: با مشارکت ستاد اقامه نماز و معاونت سوادآموزی در زمینه برگزاری کارگاههای آموزشی- مهارتی و آموزش عملی نماز و اجرای طرح های مشترک نماز گام های موثری برداشته شود.

گفتنی است، کارگروه کارشناسی با حضور اعضای مربوطه در جهت برنامه ریزی و بررسی راهکارهای اجرایی و بستر سازی لازم برای استفاده از ظرفیت های مشترک در آموزش عملی نماز در بین سوادآموزان و آموزش دهندگان تشکیل شد.