فولادوند مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران: سواد اولیای دانش آموزان نقش موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد.

فولادوند مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران: سواد اولیای دانش آموزان نقش موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، عبدالرضا فولادوند مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران گفت: شناسایی افراد بی سواد در جامعه یکی از مهمترین فرایندهای باسواد کردن افراد می باشد، که باید راهکارهای مناسب در این زمینه تدبیر شود.

وی افزود: از آنجا که سواد اولیای دانش آموزان نقش مستقیم و موثر در پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان و کاهش آسیب های اجتماعی دارد لازم است اولیای بیسواد یا کم سواد مدارس شناسایی و به آموزش آنان  اهتمام ورزید.

فولادوند ،با اشاره به  اثرگذاری سواد در توسعه فرهنگ جامعه ،تصریح کرد : تکمیل پرونده ی تحصیلی برای اولیای بی سواد الزامی و پس از شناسایی و راست آزمایی ، هر مدرسه در صورت حد نصاب بر اساس ایین نامه و بخشنامه های مربوطه ،باید اقدام به تشکیل کلاس نماید .

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران  در پایان با تاکید بر صدور ابلاغ مسئولین سواد آموزی و مدیران مراکز یادگیری محلی در راستای برون سپاری فعالیت های سواد آموزی ، خاطرنشان کرد: شرکت های متقاضی عقد قرارداد، باید استطاعت و توانمندی ارائه تضامین قانونی را داشته باشند .