مودی معاون سوادآموزی استان خراسان شمالی: نتایج و مباحث ارائه شده در دوره معاونین و رؤسای سوادآموزی سراسر استانها در مرکز شهید سعیدی مشهد توسط معاون سوادآموزی

مودی معاون سوادآموزی استان خراسان شمالی: نتایج و مباحث ارائه شده در دوره معاونین و رؤسای سوادآموزی سراسر استانها در مرکز شهید سعیدی مشهد توسط معاون سوادآموزی

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی به نقل از روابط عمومی معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی، مودی معاون سوادآموزی در جلسه شورای اداری این معاونت و در حضور کارکنان این حوزه از نتایج بازخورد جلسه و دوره ضمن خدمت «برنامه ریزی عملیاتی در آموزش و پرورش» که در مرکز آموزشی شهید سعیدی مشهد مقدس و از تاریخ 96/9/3 الی 96/9/5 برگزار گردید، صحبت نمود و افزود: یکی از مواردی که در جلسه مذکور مطرح گردید اعلام خراسان شمالی در جایگاه چهارمین استان کشور در صددرصد جذب در دوره انتقال و همچنین سومین استان در کشور که دارای بیشترین روستا می باشد، بوده است.

مودی افزود: با توجه به گزارشات ارسالی و بررسی شاخص های عملکردی توسط سازمان نهضت کشور، استان ما نسبت به سال قبل 3.93 رشد داشته است.

وی در ادامه عنوان داشت: نسبت به سال قبل در مجموع دوره ها و همچنین در طرح اولیاء بیسواد رتبه 5 را بدست آورده ایم.

معاون سوادآموزی در ادامه صحبتهایش از کارکنان خود خواست با برنامه ریزی دقیق و کارآمد در امورات محوله جهت رسیدن کامل به اهداف پیشرو در معقوله سوادآموزی باعث رشد و پیشرفت برنامه های آتی باشیم.

برنامه ریزی لازم برای تحقق 100 درصدی اهداف دوره های سوادآموزی و تحکیم سواد تا پایان آذر، تمهیدات لازم جهت افزایش و دانش سوادآموزی رؤسا و کارکنان سوادآموزی شهرستانها و مناطق حداکثر تا پایان دیماه، استفاده حداکثری از ظرفیتهای معلمان و فرهنگیان(شاغل و بازنشسته) در فعالیتهای سوادآموزی جهت همکاری در قالب برون سپاری و محدود به سرانه، صدور ابلاغ مدیران و مسئولین سوادآموزی از طریق طرح و برنامه حداکثر تا 11 آذر، تمهیدات لازم برای اجرای مسابقه پرسش مهر ریاست جمهوری در هفته سوادآموزی حداکثر تا 15 آذرماه سالجاری و برنامه ریزی لازم جهت اعزام مدیران مراکز به دوره کشوری از اهم مصوبات این جلسه بوده است.