شیخی معاون سوادآموزی استان خوزستان: 24 هزار کم سواد و بی سواد در خوزستان تحت پوشش فعالیت های سوادآموزی قرار گرفتند.

شیخی معاون سوادآموزی استان خوزستان: 24 هزار کم سواد و بی سواد در خوزستان تحت پوشش فعالیت های سوادآموزی قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان، موسی شیخی با بیان اینکه از مجموع سواد آموزان تحت پوشش در سال 96، تعداد 11 هزار و 228 نفر کم سواد در دوره ی انتقال (پایان ابتدایی) مشغول تحصیل هستند، اظهار کرد: برنامه های گسترده ای برای ارتقای شاخص های آموزشی سوادآموزان در سال جاری در حال اجرا است.

وی افزود: مهمترین برنامه پیش رو برگزاری جشنواره انشا نویسی با بهره گیری از پرسش مهر ریاست محترم جمهور در بین مخاطبان و سوادآموزان دوره ی انتقال است که در هفته سوادآموزی برگزار خواهد شد.

شیخی با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره، خاطرنشان کرد: تقویت  روحیه  مشارکت  جویی در بین سوادآموزان و اعضای خانواده آنان، ارتقای آگاهی سوادآموزان نسبت به بهبود و ترویج رفتارهای مثبت و اخلاق سازنده و کمک به ارتباط مؤثر با افراد جامعه در فعالیت های اجتماعی از مهمترین اهداف اجرای این جشنواره است.