برگزاری مسابقه انشاء نویسی در هفته سواد آموزی در استان البرز

همزمان با هفته سوادآموزی مسابقه انشاء نویسی برای سوادآموزان دوره انتقال در استان البرز خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از اداره اطلاع رسانی استان البرز الهویی در جلسه روسای ادارات سوادآموزی استان البرز که با هدف تبیین برنامه های ارائه شده و موضوعات مطرح شده در جلسه کشوری معاونین و روسای ادارات سوادآموزی کشور که در مشهد مقدس تشکیل شده بود عنوان داشت مسابقه انشاء نویسی با هدف ارتقاء بینش فکری، فرهنگی و نشر معارف ملی و مذهبی در بین مخاطبین برگزار می گردد و در این راستا مشارکت خانواده ها و هم افزایی فکری در خانواده های سوادآموزان برای تقویت کنش ها و رفتارهای سازنده و ارتباطات موثر بین اعضای خانواده سوادآموزان با هدف توسعه و بهبود فرایند سوادآموزی مد نظر می باشد. وی انجام طرح ها و برنامه های نهضت سوادآموزی را به عنوان راهکاری موثر برای مقابله با بلایای فرهنگی و اجتماعی دانست و اظهار داشت که هر چقدر جامعه هدف و خانواده های آنان را با مسائل فرهنگی و اجتماعی به مباحث روز جامعه  به طور مطلوب وارد کنیم یقیناً نتایج ارزنده و ارزشمندی حاصل می گردد و ما شاهد مشارکت معنادار افراد در حال تحصیل به مباحث عمومی و اجتماعی خواهیم بود و مسابقه انشاء نویسی یکی از برنامه های فرهنگی می باشد که این هدف را به خوبی دنبال می کند. لذا ضروری است روسای ادارات سوادآموزی با تشکیل ستاد امتحانات در مناطق تمهید مقدمات لازم از جمله برنامه ریزی برای اجرای مطلوب مسابقه، استفاده از همه ظرفیت های موجود، تشویق همه سوادآموزان به حضور در مسابقه انشاء نویسی، تسهیل شرایط ایاب و ذهاب سوادآموزان به حوزه های آزمون و انتخاب و تشویق به موقع نفرات برگزیده در سطح منطقه را معمول دارند.

    در خاتمه معاون سوادآموزی استان البرز اعلام داشت پس از برگزاری مسابقه انشاء نویسی از 10 درصد نفرات شرکت کننده که آثار آنان به استان ارسال شده و در مرحله استانی نیز حائز رتبه برتر شود با اهداء جوایز تقدیر بعمل خواهد آمد.