یوسفی معاون سوادآموزی کردستان: 8 مرکز یادگیری محلی سوادآموزی در استان راه اندازی شده است.

یوسفی معاون سوادآموزی کردستان: 8 مرکز یادگیری محلی سوادآموزی در استان راه اندازی شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان رمضان یوسفی در نشست شورای آموزش و پرورش استان که در استانداری کردستان برگزار شد با اعلام این خبر گفت : در دوم اسفند سال 93 هیات محترم دولت راه اندازی مراکز یادگیری محلی را تصویب کرد.

وی با بیان اینکه راه اندازی مراکز یادگیری محلی یک برنامه جهانی است  و بر اساس مصوبه هیات دولت مقرر هست در سطح کشور تعداد 500 مرکز یادگیری راه اندازی شود ، سهم استان را 15 مرکز بر شمرد و گفت : در سال 95 سه مرکز و در سال 96 نیز تعداد پنج مرکز و در مجموع 8 مرکز تاکنون در سطح استان راه اندازی شده است .

یوسفی با اشاره به ویژگی های مراکز محلی یادگیری ، زمینه سازی برای ورود افراد به فعالیت های اجتماعی ، آموزش سواد ، آموزش حقوق شهروندی ، مهارت های اجتماعی و حرفه آموزی را از مهم ترین ویژگی های مراکز یادگیری محلی بر شمرد و گفت : راه اندازی این مراکز مراحلی دارد و باید ضمن ظرفیت سنجی ، مقدمات راه اندازی مراکز فراهم گردد و امیدواریم با کمک شورا سهم استان در این راستا محقق شود .