خواهش نیک معاون سوادآموزی کهگلیویه و بویر احمد:91.2 جمعیت هدف سوادآموزی در بهمئی باسوادند.

خواهش نیک معاون سوادآموزی کهگلیویه و بویر احمد:91.2 جمعیت هدف سوادآموزی در بهمئی باسوادند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش استان،سیدحمدالله خواهش گفت: در بهمئی 95.8 درصد مردان و86.4 درصد زنان جمعیت هدف 10تا49سال باسوادند.

وی گفت: همچنین 93.9 درصد جمعیت شهری و88.3 درصد جمعیت روستایی این شهرستان باسوادند.

معاون سوادآموزی آموزش وپرورش استان گفت: میانگین درصد باسوادی در استان 92.7 درصد است .

وی گفت: در تمامی همایش های آموزش دهندگان دوره های سوادآموزی کارگاه آموزش نماز برگزار می شود.

سیدحمدالله خواهش نیک گفت: امکان سنجی راه اندازی مرکز یادگیری محلی در بهمئی در حال انجام است.

مدیرآموزش وپرورش بهمئی گفت: امسال در دوره سوادآموزی 174نفر-در دوره انتقال 100نفر ودر دوره تحکیم سواد100نفر زیر پوشش فعالیتهای سوادآموزی قرار گرفتند.

صادق جریده گفت: بیش از 96درصد حجم ابلاغی سوادآموزی در بهمئی محقق شد.

وی گفت: مسابقه انشاء نویسی پرسش مهر ریاست جمهور در بین سوادآموزان دوره انتقال برگزار و3برگزیده شهرستان مشخص شدند.

رئیس اداره سنجش ونظارت سوادآموزی آموزش وپرورش استان هم گفت: نظارت وارزیابی اولویت اصلی پس از تشکیل کلاسهای سوادآموزی است.

محمد جلیل فر گفت: علاوه برمسابقه انشاء نویسی پرسش مهر مسابقه کتاب شعار سال مقام معظم رهبری نیز برای سوادآموزان دوره انتقال برگزار می شود.

در این همایش از 3برگزیده سوادآموزی پرسش مهر ریاست جمهور تجلیل شد.