بهره مندی بیش از 17 هزار نفر از آموزشهای نهضت سوادآموزی طی سالجاری در استان

سرپرست معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی از تحقق 98 درصدی حجم ابلاغی دوره های سوادآموزی در سال 96 خبر داد

به گزارش روابط عمومی سازان نهضت سواد آموزی نقل از ایسنا، «مقصود رزم آرا» افزود: در سال جاری تعداد 17 هزارو 400 نفر در نهضت سواد آموزی مشغول به تحصیل هستند که نسبت به سال جاری 10 درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به آخرین سرشماری انجام شده توسط نهضت سواد آموزی اظهار کرد: مطابق سرشماری در گروه سنی 6 سال به بالا تعداد 519 هزارو 527 نفر خود را بی سواد معرفی کردند که در این گروه سنی شهرستان ارومیه بالاترین نرخ باسوادی و شهرستان چالدران پایین تریین نرخ با سوادی را دارد.

رزم آرا در خصوص اولویت کاری نهضت سواد آموزی گفت:نهضت بیشتر ایجاد تنوع در شیوه های جذب سواد آموزی، راهکار های تشویق ، ارائه سیاست های تشویقی ،ایجاد تنوع در شیوه های جذب ایجاد تنوع در آموزش بی سوادی ، استفاده از فناوری های نوین تدریس را در اولویت کاری خود قرارداده است.

سرپرست معاونت سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه تاکنون 98 درصد حجم ابلاغی جذب دوره نهضت سواد آموزی استان تحقق یافته بیان کرد: برای جذب بیشتر سواد آموزان روشهای چون طرح خواندن با خانواده، حلقه های کتاب خوانی، مراکز یادگیری محلی وآموزش مهارت ها، شناسایی اسمی اولیای بی سواد و اتخاذ سیاست های ترویجی چند سویه اجرا می شود