آذری مدیرکل استان فارس: بهبود کمی و کیفی کار سوادآموزی در گرو نظارت دقیق بر آزمونها است.

آذری مدیرکل استان فارس: بهبود کمی و کیفی کار سوادآموزی در گرو نظارت دقیق بر آزمونها است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، حمید رضا آذری درجلسه ستاد امتحانات سوادآموزی ،با تأکید بر حساسیت برگزاری آزمونها ،گفت : طی سال های اخیر توجه ویژه ای بر روند برگزاری امتحانات شده و لازم است با رعایت تمامی مسائل از جمله محرمانه بودن آن، در بازدیدهای میدانی خود از شهرستانها ازافراد با تجربه وبادرایت استفاده  کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: دقت نظر و نظارت کارشناسانه بر فرآیند برگزاری آزمونها ، تصحیح اوراق و بازنگریها می توان بازده کار را هم به لحاظ کمی و هم کیفی افزایش دهد .

معاون سوادآموزی فارس نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت تعیین تکلیف آزمونهای پایانی سال1395 حوزه کاری خود گفت: درصد قبولی ها  حاکی از دقت نظرصورت گرفته در مجموعه سوادآموزی در حین و پس از برگزاری آزمونهاست و در این مسیر پایش ونظارت بر سلامت امتحانات  مرحله به مرحله دنبال می شود .

عیسی ملک پورافزود: طبق دستور العمل موجود، 20درصد اوراق امتحانی باید توسط ستاد امتحانات شهرستانها و مناطق و 10درصد نیز توسط ستاد امتحانات استان مورد بازبینی و تأیید قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت  مشارکت فعال اعضای ستاد امتحانات استان در این امر ، بر لزوم نظارت بیشتر بر نحوه بازبینی امتحانات توسط اداره سنجش سوادآموزی تاکید کرد.

معاون سوادآموزی فارس گفت: سیاست حوزه سوادآموزی در این راستا این است که به محض دریافت گزارش مبنی بربالابودن میزان درصد قبولی ،کارتوسط کارشناسان حوزه معاونت سوادآموزی پیگیری وبعد از انجام مراحل مختلف ،حق الزحمه پرداخت می شود.

  وی خاطر نشان کرد: این معاونت با برنامه ریزی هایی که تاکنون داشته، بیشترین بازدید ونظارت میدانی را  ازشهرستانها انجام داده است وحضور کارشناسان درمناطق کاملا محسوس و ملموس بوده و  سلامت کار به جد دنبال می شود.

ملک پور گفت: حساس ترین قسمت کار سواد آموزی ،بخش ارزشیابی وامتحانات پایانی می باشد، لذا برنامه ریزی های لازم برای برگزاری مطلوب آزمونهای پایانی انجام گرفته ،به طوری که برنامه های برگزاری آزمونها به صورت هفتگی ازمناطق دریافت ونظارت به طور جدی دنبال می شود.