مسابقه کتابخوانی ویژه سوادآموزان دوره انتقال در راستای شعار سال و ایام الله دهه فجر به صورت همزمان در سراسر استان خراسان رضوی برگزار شد.

مسابقه کتابخوانی ویژه سوادآموزان دوره انتقال در راستای شعار سال و ایام الله دهه فجر به صورت همزمان در سراسر استان خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از روابط عمومی معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی مسابقه کتابخوانی ویژه سوادآموزان دوره انتقال صبح 18بهمن ماه و به صورت همزمان در سراسر استان برگزار خواهد شد

احمد آزادمنش ریاست اداره سنجش و ارزشیابی  تحصیلی معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی به روابط عمومی معاونت اینطور توضیح داد که به مناسبت ایام الله دهه فجر مسابقه کتابخوانی ویژه سوادآموزان دوره انتقال به تعداد 7000نفر با عنوان ((داستان یک زندگی)) در راستای اهداف سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال و به منظور ترویج فرهنگ کطالعه و کتابخوانی در بین مخاطبان و تقویت خودباوری،اعتماد به نفس برای تولید و اشتغال و حمایت از مصرف کالاهای داخلی در روز چهارشنبه 18بهمن ماه ساعت 10صبح و به صورت همزمان در تمامی مناطق ، نواحی وشهرستان های استان برگزار خواهد شد.