تصویب سیاست های اجرایی سازمان نهضت سواد آموزی در سال 97

در سی هشتمین شورای مدیران و معاونان سازمان نهضت سواد آموزی سیاست های اجرایی و.حجم فعالیت سال 97 این سازمان به تصویب رسید

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی در سی هشتمین شورای مدیران و معاونان این سازمان که با حضور دکتر باقرزاده و اعضای شورا و  تعدادی از معاونین سواد آموزی ادارات کل استان ها تشکیل یافت ، سیاست های اجرایی و حجم فعالیت سال 97 به تصویب رسید .  

معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی در ابتدای جلسه ضمن بیان جایگاه و منزلت حضرت فاطمه زهرا (س) افزود : بر اساس روایات موجود حضرت جبرئیل در طول دوران پیامبری نبی مکرم اسلام دو بار با چهره اصلی بر شخص پیامبر اسلام وارد گشت، بار اول آن در هنگام ابلاغ رسالت پیامبری در غار حرا بود و دومین بار  برای  ابلاغ  دستور خداوند جهت  اعتکاف چهل روزه پیامبر برای دریافت نور حضرت فاطمه در سلب ایشان بود.

دکتر باقرزاده در این نشست که معاونین سواد آموزی ادارات کل آموزش و پرورش استان های گیلان ،گلستان،مازندران ،البرز شهر و شهرستان های استان تهران نیز حضور داشتند ،ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای تعلیم و تربیت و شهدای سواد آموزی به بیان اهمیت مباحث در نظر گرفته شده برای این شورا پرداخت و تاکید کرد : تعیین سیاست های اجرایی و حجم ابلاغی سال 97، موضوعاتی هستند که تقریبا تمامی فعالیت های سال آینده سازمان در سطح ستاد و استان ها را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

وی ادامه داد؛ سیاست های اجرایی سازمان در محور های سند راهبردی و جهت ساز ، رویکردها ، اهداف و سیاست ها تهیه شده است.

دکتر باقرزاده افزود؛ با عنایت به ضرورت های موجود به نظر می رسد ،تمرکز زدایی و کاهش تصدي گري ،توسعه مشارکت های بین بخشی و فرا بخشی و انعطاف پذیری در رویه ها و روش های سوادآموزی از رویکرد های اصلی فعالیت های سازمان در سال آتی باشد.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی با اشاره به اهداف سیاست های سال 97 سازمان ،بیان کرد : گسترش فرصت‌ های یادگیری و ارائه آموزشهاي برخوردار از کيفيت و تثبيت جايگاه برنامه سوادآموزي در برنامههاي توسعه کشور از  مهم ترین اهداف استراتژیک سازمان در سال 97 به شمار می روند .

در ادامه جلسه نیز اعضای حاضر در نشست ،به بیان  نقطه نظرات خود در خصوص بنود پیشنهادی پیش نویش سیاست های سال 97  پرداختند .

خاطر نشان می سازد سازمان نهضت سواد آموزی به منظور سیاست گذاری و راهبری فعالیت های سواد آموزی سالانه در چهارچوب اهداف پیش بینی شده در سند ملی ریشه کنی بی سوادی ، اقدام به اتخاذ سیاست های سنواتی در سطح ستاد و استانها می نماید . 

گفتنی است مهندس فلاح پور رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ساری نیز در این شورا حضور یافت و در مورد برخی از چالش های موجود در زمینه مصرف بهینه منابع طبیعی و چالش های موجود ،توضیحاتی رابیان کرد .