اشرفی، معاون سوادآموزی استان آذربایجان شرقی: از مدیران مدارس فعال در امورات سوادآموزی تقدیر بعمل خواهد آمد.

اشرفی، معاون سوادآموزی استان آذربایجان شرقی: از مدیران مدارس فعال در امورات سوادآموزی تقدیر بعمل خواهد آمد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی به نقل از روابط عمومی سوادآموزی استان آذربایجان شرقی، اشرفی گفت: هر حرکتی در جهت نشر و توسعه علم و دانایی حرکتی ارزشمند محسوب می شود و فعالیت در حوزه ارزشمند سوادآموزی یکی از توفیقاتی است که ما در طول خدمتمان بدست آورده ایم و باید با قاطعیت و استقامت در این حوزه به انجام وظیفه بپردازیم.

وی افزود: خوشبختانه برگزاری مستمر و منظم شوراهای پشتیبانی سوادآموزی و گروه بهبود کیفیت در سراسر استان در سال اخیر اثرات مثبتی داشته و با تلاش ها و پیگیری های همکاران ستادی سوادآموزی شاهد رشد نسبت به سال گذشته هستیم.

اشرفی خاطر نشان کرد: مدیران مدارس و آموزش دهندگان از عناصر اصلی موفقیت در امر ریشه کنی بی سوادی هستند و معاونت سوادآموزی بمنظور پاسداشت  از تلاش های مدیران مدارس طبق هماهنگی های صورت گرفته و مصوبات شورای معاونین آموزش و پرورش استان از این عزیزان تقدیر بعمل خواهد آورد.

معاون سوادآموزی استان تصریح کرد: بمنظور شناسایی مدیران پر تلاش در امر سوادآموزی سعی در افزودن شاخص فعالیت سوادآموزی در فرم ارزیابی مدیران مدارس داریم و اقدامات اولیه در این خصوص صورت گرفته است.

اشرفی در ارتباط با هزینه کرد اعتبارات سوادآموزی گفت: مهم است اعتبارات تخصیص یافته برای فعالیت های سوادآموزی در جای خود هزینه شود و استان برای هزینه بموقع و درست اعتبارات حساس می باشد.