احمدی، سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان: :باسوادی جامعه و از بین بردن بی سوادی از دغدغه های مسئولین نظام و آموزش و پرورش است که باید تمامی تلاشمان را در این زمینه و رسیدن به اهداف مورد نظر بکار بریم.

احمدی سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:باسوادی جامعه و از بین بردن بی سوادی از دغدغه های مسئولین نظام و آموزش و پرورش است که باید تمامی تلاشمان را در این زمینه و رسیدن به اهداف مورد نظر بکار بریم.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی به نقل از روابط عمومی معاونت سوادآموزی اصفهان جلسه ستاد امتحانات و بهبود کیفیت آموزشی سوادآموزی با حضور احمدی سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و اعضای شورای معاونین در دفتر مدیر کل تشکیل شد . 

در این جلسه ابتدا امید قائمی به ارائه توضیحاتی در مورد عملکرد ستاد امتحانات نواحی و مناطق و ستاد امتحانات اداره کل پرداخت و  با اشاره به درصد برگزاری آزمون ها ، قبولی ، تجدیدی ، مردودی و ترک تحصیل و بازدید های صورت گرفته از حوزه های آزمون پایان دوره های سوادآموزی از اعضا خواستار تنظیم برنامه ای منسجم جهت بازدید از حوزه های امتحانی شدند .

بهمن امید قائمی مطالبی دررابطه با برنامه های اجرا شده در سال 96 در سطح استان و مناطق و نواحی عنوان نمودند و در ادامه اجرای طرح های مختلف در سطح استان و نظارت بر اجرای مطلوب آنان را بیان داشتند و تقاضا نمودند که اعضای کمیته در بازدیدهای خود به نحوه ی اجرای کلاس ها ، طرح ها و سایر برنامه های سوادآموزی نظارت داشته باشند.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان از فعالیت های خوب و عملکرد مناسب سوادآموزی استان و همکاران شاغل در این حوزه تشکر و آرزوی توفیق روز افزون از خداوند مسئلت نمودند و اشاره کردند باسوادی جامعه و از بین بردن بی سوادی از دغدغه های مسئولین نظام و آموزش و پرورش است که باید تمامی تلاشمان را در این زمینه و رسیدن به اهداف مورد نظر بکار بریم .

احمدی خواهان ارسال برنامه های آزمون به کارتابل اعضاو تنظیم صورتجلسه بازدید شدند.

ضمنا مقرر شدطبق برنامه امتحانات ارسالی از معاونت سوادآموزی ، معاونین در بازدید مناطق و نواحی از حوزه های امتحانی بازدید بعمل آورند .

سایر اعضاء نیز در رابطه با مسائل مطروحه پیشنهاد و راهکارهایی ارائه نمودند.