رویکردها، اهداف و سیاست های سازمان نهضت سواد آموزی در سال 1397

رویکردها، اهداف و سیاست های سازمان نهضت سواد آموزی سال1397 ، اعلام شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی ،اردشیر قیصر مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی این سازمان اعلام کرد ،رویکردها ،اهداف و سیاست های سازمان نهضت سواد آموزی در سال 97  ،نهایی و اعلام شد.

قیصر دبیر شورای معاونین و مدیران سازمان نهضت سواد آموزی افزود، این رویکرد ها ،سیاست های و اهداف بعد از طرح و تصویب در شورای مدیران و معاونین و مشاوران این سازمان که با حضور جمعی  از معاونان سواد آموزی ادارت کل استان ها در اسفند ماه 96 تشکیل شده بود ،نهایی و تصویب شده است .

شایان ذکر است همه ساله سازمان نهضت سواد آموزی در چهارچوب سند ملی ریشه کنی بی سوادی اقدام به اتخاذ سیاست ها و رویه های سنواتی برای  هدایت و راهبری فعالیت هادر سطح ستاد و استان نمو.ده و در ابتدای هر سال برای اجرا به استان ها  ابلاغ می نماید .