برنامه محوری ، توجه به شعار سال و تاکیدات وزیر محترم آموزش و پرورش باید مبنای تدوین برنامه سنواتی سال97 قرار گیرد.

باقرزاده در اولین جلسه شورای معاونین و مدیران در سال 1397 تاکید کرد : برنامه محوری و توجه به شعار سال و تاکیدات وزیر محترم آموزش و پرورش باید مبنای تدوین برنامه سنواتی سال 97 سازمان قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی اولین جلسه شورای معاونین،مدیران کل و مشاوران سازمان نهضت سواد آموزی با حضور  علی باقرزاده رییس این سازمان  تشکیل گردید .

باقرزاده در این جلسه ضمن تبریک سال جدید عنوان کرد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است، آموزش و پرورش می تواند بعنوان بزرگترین نهاد مصرف کننده و تولید کننده در عملیاتی شدن آن نقش آفرینی کند و با یک برنامه ریزی دقیق به اهداف پیش بینی شده دست یابد.

وی در ادامه ضمن اشاره به محورهای 7 گانه ابلاغ شده از سوی جناب آقای بطحائی وزیر محترم آموزش و پرورش در خصوص تدوین برنامه های سال 1397 ، افزود : سازمان نهضت سواد آموزی  با الهام گرفتن از این محورها و شعار سال، رویکرد، اهداف و سیاست های خود را تدوین نموده و با حضور نمایندگان استانها مصوب نموده و طی نامه ای به جناب آقای وزیر ارسال کرده است.

معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی اعلام کرد : سازمان باید با در نظر گرفتن محورهای ابلاغی وزارت آموزش و پرورش و سیاست های سال 1397 ، برنامه سنواتی سازمان را تهیه و با در نظر گرفتن این اسناد ، برنامه مورد انتظار وزارت آموزش و پرورش را تدوین و ارائه  نماید.

در انتهای جلسه ، باقرزاده ضمن مرور اولویت های کاری سازمان نهضت سواد آموزی  در سال 1397 ، محورهای ذیل را بعنوان جمع بندی جلسه موردتاکید قرار داد:

  1. همه مدیران دفاتر با توجه به سیاستهای سال 1397 سازمان و چهارچوب ابلاغی وزارت متبوع ، موظفند برنامه عملیاتی سال 1397 را تهیه و ارائه نمایند.
  2.   با توجه به در پیش بودن گردهمایی معاونین سواد آموزی استان ها  لازم است اقدامات لازم  برای اخذ مجوز صورت پذیرد و  کلیه سئوالات و پیشنهادات مطروحه از سوی کارگروههای گردهمایی قبلی، بررسی و تعیین تکلیف شود.
  3. عناوین و ترکیب کارگروههای جدید تعیین شده و تمامی  اطلاعاتی که باید معاونین استانها باید در جلسه بهمراه داشته باشند ، حداقل دو هفته قبل از تشکیل گردهمایی اعلام گردد.
  4. در زمینه خرید تجهیزات مورد نیاز استانها( براساس فهرست جمع آوری شده)، مراکز آموزشی و بخشهای مختلف سازمان اقدام شود. 
  5. مصوبات اجرا نشده سال قبل  با جدیت دنبال شود.