اجرای فاز دوم طرح آموزش عملی نماز ،کلید بهشت در سال 97

نظری مدیر کل برنامه ریزی دوره های سواد آموزی اعلام کرد : فاز دوم طرح کلید بهشت-آموزش عملی نماز – درسال 97 ،در بین 50درصد سواد آموزان دوره های سواد اموزی عملیاتی خواهد شد.

  به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد اموزی ،امیر نظری مدیر کل برنامه ریزی دوره های سواد آموزی اعلام کرد : فاز دوم طرح کلید بهشت-آموزش عملی نماز درسال 97 ،در بین 50درصد سواد آموزان دوره های سواد اموزی ادامه اجرا خواهد شد .

نظری در خصوص خاستگاه و ضرورت اجرای این طرح گفت :  با توجه به اهمیّت  نماز که  بالاترین واجب و بهترین  هدایت گر انسان ها ست، آموزش نماز از بدو تاسیس سازمان نهضت سوادآموزی در سر لوحه برنامه های آموزشی قرار داشته است.به منظور تقویت این مهم در سال1396 طرح "نماز کلید بهشت"طراحی ، تدوین وبا همکاری ستاد اقامه نماز در فاز اول اجرا گردید.

وی در زمینه مراحل اجرای این طرح ادامه داد :اجرای  طرح کلید بهشت آموزش عملی نماز - در سه فاز پیش بینی شده است. فاز اول آن ویژه  مخاطبان دوره سوادآموزی بزرگترین شهرستان هر استان بود که در سال1396 عملیاتی شد. این فاز شامل10% مجموع مخاطبان سوادآموزی کل کشور بود. در فازدوم که در سال97 اجرا خواهد شد50 درصد مجموع  مخاطبان سوادآموزی کشور  در این مرحله آموزش خواهند دید  و در سال 98 نیز ، 100 % مخاطبان سوادآموزی کشور تحت آموزش قرار خواهند گرفت.

نظری افزود : در  اجرای این طرح در سال 96 ، علاوه بر تعداد  37629نفر فراگیران سوادآموزی ، آموزش دهندگان و مسئولان اجرایی که حدوداً  4401 نفر بودند، توسط مربیان مرکز تخصصی نماز استان قم (ستاد اقامه نماز کشور) در موضوع های نماز شناسی، احکام نماز، نماز و خانواده همچنین  پاسخ به شبهات نماز ، به مدت16 ساعت ، تحت آموزش ویژه قرار گرفتند.

مدیر کل دوره های سواد اموزی سازمان نهضت سواد آموزی در باره محورهای  مورد تاکید این طرح اعلام کرد :  در اجرای این طرح، آموزش عملی نماز مورد تاکید بوده و توصیه شده است بیشتر از مکان هایی مانند مساجد، نمازخانه ها و اماکن مقدس استفاده شود.

وی در خصوص نحوه ارزشیابی از اثرات و نتایج طرح نیز بیان کرد:  ارزشیابی از پیشرفت یادگیری سوادآموزان به صورت تکوینی در طول فرایند آموزش برابر نمون برگ های ویژه ی انجام می گیردو به لحاظ اهمیت موضوع ، برابر معیارهایی ، ارزیابی و بازدید های حضوری در حین آموزش و غیر حضوری از طریق مذاکرات تلفنی با سواد آموزان ، آموزش دهنده ها و دریافت گزارش های مستمر جمع آوری می گرددو نتیجه اقدامات در قالب گزارش های استانی به سازمان منعکس می گردد.