یزدان پناه، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه: تحقق رویکردهای فرابخشی و فرایند یادگیری مادام العمر در قالب مراکز یادگیری محلی

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی به نقل از معاونت سوادآموزی کرمانشاه دکتر یزدان پناه مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در خصوص الگو سازی، تحقق و پیگیری های سند راهبردی مبنی بر ریشه کنی بی سوادی در گروه سنی هدف، بر اولویت کاری در اجرای رویکردها از جمله تمرکز زدایی و کاهش تصدی گری، توسعه مشارکت های بین بخشی و فرابخشی و نیز انعطاف پذیری در رویه ها و روش های سوادآموزی را که تسهیل بخش وصول به اهداف، گسترش فرصت های یادگیری، ارائه آموزش های برخودار از کیفیت و بهبود کارآمدی و اثر بخش در اجرای ایفای نقش و انجام مطلوب  دیگر امورات محوله را در پی خواهد داشت تاکید نمود.

دکتر یزدان پناه ضمن تبریک ماه مبارک رمضان، ماه آمرزش و رحمت، عنوان نمود با بهره گیری از برنامه­ های ژرف و سازنده ، همراهی و مسئولیت  پذیری سازمان امور زندان، حمایت خیرین، شورای پشتیبانی و گروه بهبود کیفیت استان و سایر دستگاه ها از جمله ائمه جمعه و جماعت، جراید و روزنامه های محلی، نمایندگی صدا و سیما در جهت توسعه مراکز یادگیری محلی با مشارکت دستگاه های دولتی و غیر دولتی و سازمان های مردم نهاد و تقویت مشارکت بین بخشی و افزایش ظرفیت همکاری موسسات با تمرکز بر تعمیق و گسترش آموزش  و نظارت بر فرایند فعالیت های سوادآموزی در جهت بهینه سازی اهداف کمی و کیفی ضوابط و مقررات و دستورالعمل های خاص سوادآموزی خبر داد.

در همین راستا هرمز نوروزی فرد معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان از جلسه هم اندیشی با حضور کارکنان معاونت سوادآموزی و مسئولین مرتبط  حوزه زندان مرکزی استان با مضمون تبیین و تعریف فعالیت های تخصصی در قالب گسترش تعاملات برون سازمانی فرا بخشی جهت با سواد نمودن افراد بی سواد و کم سواد و ارتقای مهارت و حرفه آموزی در مرکز یادگیری محلی واقع در زندان مرکزی خبر داد.

نوروزی فرد اضافه نمود با آموزش مفاهیم و سر فصل های مرتبط  با مهارت آموزی در مراکز یادگیری محلی که منجر به یادگیری مادام العمر و پایگاه دانایی  جهت  پاسخگویی به نیازهای واقعی و بهبود زندگی جامعه هدف و کاستن از آسیب های اجتماعی در سطح جامعه خواهد گردید و جایگاه تخصصی مرکز یادگیری محلی  را به خلق و توسعه فرصت های یادگیری جدید، تقویت و ارتقای مهارت های زندگی و حرفه آموزی با ایجاد تعامل اثر بخش در ارائه آموزش های آینده نگر مدد جویان ندامتگاه ها به سطحی از توانمندی ها و مهارت برای بهتر زیستن دانست.