بررسی نقاط ضعف و قوت مراکز یادگیری محلی و عملکرد شورای پشتیبانی سواد آموزی کشور در سال 96

نهمین شورای مدیران سازمان به منظور بررسی نتایج بازدید مراکز یادگیری محلی شهر مقدس مشهد و ارائه ی گزارش عملکرد شورای پشتیبانی سواد آموزی در سال 96 تشکیل گردید .

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی نهمین نشست شورای معاونین ،مدیران کل و مشاوران این سازمان با ریاست علی باقرزاده معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی برگزار گردید .

این نشست به منظور بیان تذکرات و اخبار ، بررسی نتایج بازدید روسای ادارات سواد آموزی سراسر کشور  از مراکز یادگیری محلی شهر مقدس مشهد و ارائه ی گزارش عملکرد شورای پشتیبانی سواد آموزی در سال 96 تشکیل شده بود .

در ابتدای نشست باقرزاده رئیس سازمان نهضت سواد آموزی به بیان نکات مهمی در زمینه اهتمام مدیران و معاونین این سازمان در زمینه  ارائه پاسخ به موقع به سوالات مطروحه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پرداخت و گفت : این سامانه بر اساس قوانین مصوب بستری برای دسترسی عموم به اطلاعات است و ضروری است که مدیران و مسئولان سازمان نسبت به رصد سوالات مطروحه و ارائه پاسخ لازم به آن اهتمام ویژه داشته باشند .

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه نشست و بعد از استماع گزارش های ارائه شده از سوی مدیر کل  دفتر طرح و برنامه و مدیر کل دفتر برنامه ریزی دوره های سواد آموزی در زمینه عملکرد شورای پشتیبانی سواد آموزی و نتایج گردآوری شده از بازدید روسای ادارات سواد آموزی شهر مقدس مشهد که در حاشیه ی برگزاری اولین گردهمایی معاونان سواد آموزی استان ها و روسای ادارات سواد آموزی در مشهد برگزار شده بود ،ضمن تشکر از ارائه خوب و منسجم این گزارش ها به موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه تاکید نمود :

-    اشکالات احصا شده از سوی بازدید کنندگان این  مراکز یادگیری محلی در قالب نامه ای به همه استان ها ارسال گردد .

-   تمهیدات لازم برای برگزاری یک دوره آموزشی متمرکز چند روزه به منظور توانمند سازی و اشراف مسئولان و مدیران مراکز یادگیری محلی در یکی از مراکز آموزشی سازمان فراهم گردد .

-   مکاتبات لازم برای انعکاس گزارش عملکرد شورای پشتیبانی سواد آموزی کشور به وزیرکشور ،آقای ویسه نماینده ی معاون اول رییس جمهوردر کمیته تخصصی شورای عالی پشتیبانی سواد آموزی کشور و استانداران سراسر کشور صورت پذیرد .

-     چکیده گزارش عملکرد شورای پشتیبانی سواد آموزی به وزیر محترم آموزش و پرورش ارسال شده و از ایشان درخواست گردد به عنوان دبیر شورای مذکور ،رایزنی های مورد نیاز را برای تشکیل جلسه ی شورای عالی پشتیبانی سواد آموزی کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور انجام دهند .