زارع پور، مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد: به سوادآموزان هشت مرکز یادگیری محلی در کهگیلویه و بویراحمد آموزشهای ترویجی کشاورزی ارائه می شود.

بر اساس تفاهم نامه اداره کل آموزش و پرورش و سازمان جهاد کشاورزی آموزش اصول و قوائد کشاورزی و مهارتهای مربوطه این آموزشها در مراکز یادگیری محلی در بویراحمد-دهدشت-دنا-دیشموک-مرکز سیار زیلایی و زندان مرکزی یاسوج ارائه می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش استان، هادی زارع پور گفت: این آموزشها برای سوادآموزان دوره های سوادآموزی انتقال و تحکیم سواد و همزمان با فعالیت سوادآموزی در طول دوره انجام می شود.

وی گفت: بیش از 23 اداره نهاد و دستگاه اجرایی در امور فعالیتهای سوادآموزی مشارکت دارند که تفاهم نامه 6 دستگاه اجرایی در سال جاری تمدید شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: این آموزشها در جهت فعالیتهای اقتصاد مقاومتی و بستری برای تولید واشتغال است.

رئیس اداره آموزش و بهره برداران جهاد کشاورزی استان هم گفت: با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی در مراکز یادگیری محلی و براساس ساعات مشخص شده برای هر آموزش تخصصی آموزش مربوطه ارائه می شود.

مذکور مسعودی گفت: در پایان دوره برای شرکت کنندگان موفق گواهینامه مربوط به آموزش صادر می شود.

وی گفت: وجود مراکز یادگیری محلی بستری مناسب برای ترویج و توسعه فعالیتهای کشاورزی در مناطق روستایی و عشایری است.

رئیس اداره آموزش و بهره برداران جهاد کشاورزی استان گفت: محتوای آموزشی کشاورزی و چاپ و نشر کتابهای آموزشی و شناسایی و جذب بی سوادان از مفاد تفاهم نامه است.

معاون سوادآموزی آموزش وپرورش استان هم گفت: در مراکز یادگیری محلی علاوه بر آموزش سواد 3 فعالیت مهارتهای اجتماعی - مهارت زندگی وحقوق شهروندی ارائه می شود که بخش کشاورزی یکی از مهمترین اولویتها در مناطق روستایی و عشایری است.

سیدحمدالله خواهش نیک گفت: برای تحقق این فعالیت کارگاههای آموزشی وتوجیهی برای کارشناسان خدمات مشاوره ای فنی ومهندسی کشاورزی-مددکاران ترویجی وتسهیلگران روستایی با مشارکت جهاد کشاورزی برگزار می شود.

وی گفت: بی سوادان معرفی شده از سوی جهاد کشاورزی پس از تأئید سامانه سوادآموزی و ثبت نام زیر پوشش آموزش مهارتها قرار می گیرند.

معاون سوادآموزی آموزش وپرورش استان گفت: ترویج کشت زعفران و پرورش قارچ در منطقه عشایری زیلایی از دستاوردهای عملی فعالیت مشترک جهاد کشاورزی و آموزش وپرورش در مراکز یادگیری محلی در سالجاری است.