بازدید رئیس سازمان نهضت سواد آموزی از دفاتر حوزه ستادی این سازمان

علی باقرزاده از دفاتر حوزه ستادی این سازمان بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی ،علی باقرزاده از دفاتر حوزه ستادی این سازمان بازدید به عمل آورد.

این بازدید به منظور تعامل کارشناسی رئیس سازمان نهضت سواد آموزی با مدیران کل و روسای ادارات حوزه ستادی این سازمان در خصوص  بررسی میزان پیشرفت طرح ها و برنامه ها و عملکرد واحد های تخصصی در تحقق اهداف پیش بینی شده در سند ملی ریشه کنی بی سوادی صورت می پذیرد.

گفتنی است سازمان نهضت سواد آموزی در سال 1394 ، به منظور ترسیم نقشه راه سواد آموزی کشور  و دستیابی به پوشش کامل سواد در گروه سنی 49-10 سال ، با استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه،افراد صاحب نظر و بدنه کارشناسی خود، اقدام به تهیه و تدوین سند ملی ریشه کنی بی سوادی نموده است و برش های سالانه ای را برای تسهیل رصد میزان پیشرفت برنامه ها و طرح ها و اقدامات پیش بینی شده تهیه نموده است .