دالوند ، معاون سوادآموزی استان لرستان: اداره سوادآموزی شهرستان نورآباد موفق به دریافت تندیس ویژه پایان نامه برترجشنواره کشوری خیام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی استان لرستان معاون سوادآموزی آموزش وپرورش لرستان با بیان این مطلب گفت: جشنواره مذکور در بین دانشگاهیان،محققان و نخبگان کشوری شرکت کننده در جشنواره برگزار شد، که ولی الله مولایی ترک میر رئیس اداره سوادآموزی نورآباد و سعید رستمی آموزش دهنده این شهرستان با ارائه اثری با عنوان رابطه ویژگی های شخصیتی و شغلی با عملکرد آموزش دهندگان سوادآموزی شهرستان نورآباد لرستان در سال تحصیلی 97-96 در جشنواره مذکور شرکت و موفق به دریافت تندیس ویژه پایان نامه برتر این جشنواره شدند