ملک پور، معاون سوادآموزی استان فارس: لزوم حمایت همه جانبه نهادها و ارگان ها از سواد آموزی

معاون سوادآموزی فارس گفت: سوادآموزی برای پیشرفت و تحقق اهداف خود نیازمند حمایت و پشتیبانی همه دستگاهها و نهادهاست.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، عیسی ملک پور، در جلسه ستاد بهبود کیفیت شهرستان سپیدان گفت: سوادآموزی استان فارس در سالهای اخیر هم به لحاظ کمی و هم کیفی رشد قابل ملاحظه ای داشته است که این امر مرهون تلاشها و برنامه ریزی ها و پیگیریهای کارشناسان و مسؤولان سوادآموزی شهرستان ها و مناطق در سطح استان می باشد.

معاون سوادآموزی فارس افزود :سوادآموزی از جمله واحدهایی است که باید مورد حمایت قاطع و همه جانبه همه نهادها و ارگانها قرار بگیرد تا بتواند موفق شود،پیشرفت کند و اهداف خود را محقق سازد زیرا این مجموعه با قاطبه مردم سر و کار دارد و چنین نیست که به تنهایی بتواند به موفقیت چشمگیری دست یابد .

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش شورای پشتیبانی سوادآموزی اشاره کرد و گفت: این شورا در شهرستانها و مناطق به ریاست فرماندار تشکیل می گردد و دلیل این امر هم این است که فرماندار به عنوان رئیس آن شهرستان نقش بسیار تعیین کننده ای در هماهنگی و پای کار آوردن سایر نهادها و دستگاهها و اتمام حجت کردن با آنان را دارد .

ملک پور افزود: وقتی فرماندار برای یکایک اعضای شورای پشتیبانی ابلاغ صادر می کند و وظایف هر یک را مشخص می کند ،این امر به همه فعالیتهای رسمیت بخشیده و باعث می شود کارها و برنامه های سوادآموزی به صورت منظم و البته هماهنگ و با جدیت پیش برود که این برنامه ها از شناسایی و جذب و نگهداشت بی سواد تا تشکیل کلاسها و نظارت بر کار آموزش و در نهایت برگزاری امتحانات پایانی و ... را شامل می شود.

وی افزود: درزمینه جذب اولیای بیسواد، هنوز با کاستی هایی روبه رو هستیم،  لذا در این مورد نیز باید اهتمام بیشتری داشته باشیم.

مدیر اداره آموزش و پرورش سپیدان نیز گفت: امروزه سوادآموزی ازجهات گوناگون پیشرفت قابل توجهی داشته است که این روند در سالهای اخیر در استان فارس و با برنامه ریزی مطلوب معاون محترم سوادآموزی استان توسعه بیشتری یافته است و امروزه فارس درزمینه مسائل سواداموزی،جذب  ونگهداشت سوادآموزان درسطح کشور پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است.

مهبودی ضمن تشریح عملکرد سوادآموزی سپیدان در سال گذشته گفت:درسال96درحوزه سواداموزی230نفردردوره انتقال50نفرودردوره تحکیم60نفرسهمیه به سپیدان تخصیص یافت که مطابق سهمیه تمامی افراد جذب شده اند.

گفتنی است معاون سوادآموزی و هیأت همراه در ادامه این سفر از حوزه های امتحانات پایانی  و سایر فعالیت های سوادآموزی شهرستان سپیدان بازدید کردند.