سبوحی، معاون سوادآموزی اداره کل استان سمنان: مهدی شهر به عنوان پایلوت طرح محله محور برای ایجاد باسوادی کامل در سال 1397 انتخاب شد.

سبوحی، معاون سوادآموزی اداره کل استان سمنان: مهدی شهر به عنوان پایلوت طرح محله محور برای ایجاد باسوادی کامل در سال 1397 انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از روابط عمومی معاونت سواد آموزی سمنان در جلسه ای که در ساختمان شورای اسلامی مهدی شهر جهت هماهنگی و تشریح طرح شناسایی اسمی بی سوادان سرشماری سال 1395 برگزار شد علی سبوحی معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان ، شهرستان مهدی شهر را به عنوان پایلوت طرح محله محور برای ایجاد با سوادی کامل در سال 1397 معرفی نمودند .

 علی سبوحی با بیان اینکه : این انتخاب با توجه به مصوبات شورای پشتیبانی سوادآموزی استان در راستای شناسایی اسمی بی سوادان سر شماری نفوس و مسکن سال 1395 و پیشنهاد مدیر کل محترم امور اجتماعی فرهنگی استانداری صورت گرفته است .

معاون سوادآموزی اضافه کرد : مهدی شهر به این دلیل به عنوان پایلوت برای شناسایی اسمی و ایجاد با سوادی کامل در سال 1397 انتخاب شده است که بر اساس تقسیمات شورای محله محور به 10 منطقه در این شهر تفکیک شده و امکان دسترسی به اطلاعات با توجه به شناخت کامل روسای بومی شوراهای محله محور به منطقه سیار آسان تر بوده و جذب افراد شناسایی شده نیز با کمک همین افراد مطمئنا نتیجه مطلوبی خواهد داشت .

در ادامه با توزیع نقشه های راهنمای حوزه های آماری به تفکیک بلوک های مشخص شده و آمار مربوط به هر بلوک در حوزه اعلام شده در شهرستان مهدی شهر که سومین رتبه با سوادی استان را دارا می باشد تعداد 981 نفر بی سواد گروه سنی 10 الی 49 ساله می بایست شناسایی شوند .

در ادامه آقای یحیایی معاون محترم مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان به عنوان نماینده شورای پشتیبانی سوادآموزی استان سمنان با اعلام حمایت کامل استانداری محترم به عنوان رئیس شورای پشتیبانی  سوادآموزی استان در راستای مطالبات مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) و دستور اکید ریاست محترم جمهور برای ایجاد با سوادی کامل عنوان داشته یقینا با انگیزه ای که در تمام اعضای شوراهای محله محور این شهرستان دیده می شود مهدی شهر به عنوان اولین شهر با سواد کامل استان سمنان معرفی خواهد شد.