اطلاعیه: 18 تیرماه آخرین مهلت تکمیل اطلاعات آموزش دهندگان

کلیه آموزش دهندگانی که از سال 1379 به بعد با سواد آموزی همکاری داشته اند می بایست با مراجعه به وبسایت سازمان نهضت سواد آموزی نسبت به تکمیل اطلاعات شخصی خود اقدام نمایند.

باسمه تعالی

قابل توجه آموزش دهندگان سواد آموزی  

کلیه آموزش دهندگانی که از سال 1379 به بعد با سواد آموزی همکاری داشته اند می بایست با مراجعه به وبسایت سازمان نهضت سواد اموزی به آدرس www.lmo.iran.ir  و کلیک بر روی آیکون تکمیل اطلاعات آموزش دهندگان در صفحه اصلی وبسایت، نسبت به تکمیل اطلاعات شخصی خود اقدام نمایند .بدیهی است تبعات احتمالی عدم مراجعه و تکمیل اطلاعات در مهلت مقرر به عهده آموزش دهندگان خواهد بود.