باقرزاده :اصلی ترین کار ،شروع سال تحصیلی شاد و پر نشاط است

باقرزاده :اصلی ترین کار در آستانه سال تحصیلی جدید این است که سال تحصیلی آرام و با نشاطی را شروع کنیم.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، باقرزاده معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی  در گردهمایی و دوره آموزشی مسئولین سوادآموزی استان اصفهان که با حضور جمعی از روسای نواحی و مناطق و مسئولین آموزش و پرورش استان در محل سالن نقش جهان مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان شماره3 برگزار شد گفت: در آستانه شروع سال تحصیلی با تنگناهای نیروی انسانی روبرو هستیم و برای یک مدیر استانی هیچ مساله ای اولی تر از آمادگی برای ورود به سال تحصیلی نیست.

وی با اعلام اینکه مدیر کل جدید آموزش و پرورش فردی عملگرا و فارغ از شعارهای پشت تریبون است تاکید کرد: سرآمد همه کمال ها بصیرت در دین است و اینکه در سختی ها انسان صبر کند و معیشتش را چه در حوزه فردی و چه در حوزه خانوادگی و سازمانی و ملی مدیریت کند .

باقرزاده افزود: اگر بخواهیم عملیاتی تر صحبت کنیم باید بگوییم که وقتی در یک سازمان بودجه کاهش می یابد باید با اتخاذ استراتژی های جدید مسیرهایی که تا کنون طی نکرده ایم را طی کنیم و باید دنبال نوآوری باشیم .

باقرزاده تصریح کرد: بخشی از این کسری درآمد ممکن است به داخل دستگاه ها هم راه یابد و به همین خاطر ناگزیریم که ضمن اینکه فعالیت هایمان را ثابت نگه داشته ایم درآمدها را هم باید مدیریت کنیم