برگزاری دومین جلسه شورای فرماندهی پایگاه مقاومت شهید بهشتی

دومین جلسه شورای فرماندهی پایگاه مقاومت شهید بهشتی با حضور اعضای فرماندهی این پایگاه برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی دومین جلسه شورای فرماندهی پایگاه مقاومت شهید بهشتی با حضور اعضای شورای فرماندهی این پایگاه برگزار گردید .

این نشست با دستور کار بررسی  مصوبات قبلی این شورای ،گزارش مدیران شرکت کننده در جلسات وزارت آموزش و پرورش  و همچنین مرور برنامه های سال 97 این پایگاه  تشکیل گردیده بود .

در ابتدای این شورا و بعد از  قرائت وصیت نامه ی یکی از شهدای سواد آموزی ،حیدری تفرشی جانشین فرمانده پایگاه مقاومت شهید بهشی ضمن تسلیت شهدات امام حعفر صادق(ص)  از زحمات کلیه اعضای این شورا خصوصا مدیر ورزش  این شورا تقدیر و تشکر نمود و بیان داشت کلیه اقدامات پیش بینی شده در سال جاری به حول وقوه الهی در حال اجرا است و امیدواریم فعالیت های استانی شورای فرماندهی نیز همانند برگزاری یادواره های شهدای سواد آموزی استان ها طبق پیش بینی های صورت گرفته عملیاتی شود .