مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان: سوادآموزی وظیفه ای حساس و ارزشمند است

کمالی مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان: سوادآموزی وظیفه ای حساس و ارزشمند است و ریشه کنی بی سوادی این آفت بزرگ از جامعه در دستورات اسلام موکدا توصیه شده است.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان علی اکبر کمالی در گردهمایی و دوره آموزشی مسئولین سوادآموزی استان اصفهان که با حضور جمعی از روسای نواحی و مناطق و مسئولین آموزش و پرورش استان برگزار شد اظهار داشت: خداوند حکمت و دانش را به هر کسی بخواهد می دهد و اگر به کسی این حکمت را داد گویا خیر و برکت به او داده است.

کمالی ادامه داد:سوادآموزی وظیفه ای حساس و ارزشمند است و ریشه کنی بی سوادی این آفت بزرگ از جامعه در دستورات اسلام موکدا توصیه شده است، با توجه به اینکه اولین کلمه ای که قرآن کریم با آن سخن آغاز می کند کلمه خواندن است و در باب سواد آموزی در آیات وحی به ما تکلیف شده است .

وی تاکید کرد : در جایی که ممکن است فعالیت ها مورد غفلت واقع شده باشد، مسئولیت سنگین تر است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه بصیرت، برنامه و راهکارها با روش های سنتی اتفاقی نمی افتد و باید با راهکارهای نوین و علاقه و اعتقاد به این کار همراه باشد اظهار داشت: کسی که به خواندن و نوشتن آشنا شود و چشمش به آیات قرآن باشد خیر کثیری را به ارمغان خواهد برد.

وی گفت: استان اصفهان علیرغم گستردگی و مهاجرپذیری اتباع افغانی توانسته جزو 5 رتبه برتر کشور باشد و چشم اندازی که برای این استان درنظر گرفته شده است، کسب رتبه اول کشور است.

کمالی در پایان گفت: امروز پیمانی را بسته ایم و امیدواریم با راهکارهای جدید نسبت به گذشته بتوانیم به ارتقا جایگاهی که داریم در انسداد مبادی بیسوادی حائز رتبه برتر باشیم.