صمیمی، معاون سوادآموزی استان آذربایجان غربی: سهمیه امسال آذربایجان غربی برای جذب سوادآموز 37 هزار نفر است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی به نقل از روابط عمومی معاونت سواد آموزی آذربایجان غربی علی اکبر صمیمی در سومین اجلاس روسای آموزش و پرورش مناطق آذربایجان غربی افزود: بیش از 190 هزار نفر بیسواد در گروه سنی 10 تا 49 سال در استان وجود دارد.

وی با اشاره به اسناد مالی حوزه سواد آموزی افزود: لازم است تا این اسناد از سالجاری بیش از پیش کنترل و مورد بازرسی قرار گیرد تا از هرگونه فساد مالی جلوگیری شود.

صمیمی اظهار کرد: با توجه به وجود 35 پست خالی در حوزه سواد آموزی استان لازم است مدیران اموزش و پرورش استان جهت تکمیل کادر فعال در این حوزه اهتمام ویژه داشته باشند.

وی بیان کرد: در انتخاب روسای سواد آموزی مناطق باید بیش از پیش دقت شده و امین بودن و مهارت کاری جزو ویژگیهای مد نظر در این انتخاب قرار گیرد.

وی ادامه داد: نقش مدیران مدارس در تحقق اهداف فعالیتهای سوادآموزی بسیار کلیدی است.

صمیمی گفت: تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی دیگر، قشر روحانی و بازدید مدیران از کلاسهای سوادآموزی، جابجایی نیروهای کارآمد از سایر موارد قابل توجه در این حوزه می باشد.