تقدیر از استانداران فعال در زمینه سوادآموزی

  به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی، تقی رستم وندی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور ، به دلیل حمایت استانداران استانهای فارس، خراسان رضوی ، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، کهکیلویه و بویر احمد و سمنان  از فعالیت های سوادآموزی استان متبوع خود و  تشکیل جلسات استانی شورای پشتیبانی سوادآموزی تقدیر به عمل آورد.

گفتنی است بر اساس تصمیمات شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی کشور که با ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری رئیس سازمان نهضت سواد آموزی برگزار می گردد ، استانداران به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور در استان موظف هستند نسبت به برگزاری جلسات سیاست گذاری و پشتیبانی فعالیت های سوادآموزی استان متبوع خود اقدام نموده و هر فصل حداقل یک جلسه به منظور هدایت و راهبری فعالیت های سوادآموزی تشکیل و پیگیری های لازم را در خصوص عملیاتی نمودن مصوبات انجام دهند.

متن نامه به شرح زیر است: