نامجومنش، مدیرکل سنجش و ارزشیابی سازمان: روند فعالیت های سوادآموزی استان آذربایجان غربی بسیار مطلوب و رضایت بخش است.

مدیر کل سنجش وارزشیابی سازمان نهضت سوادآموزی با معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش خوی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش خوی ، "مهدی نامجومنش" مدیرکل سنجش وارزشیابی سازمان نهضت سوادآموزی به همراه رئیس اداره سنجش و ارزشیابی سواد آموزی استان با حضور در دفتر معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش خوی  با وی دیدار و گفتگو کردند.

"مهدی نامجومنش" در این دیدار اظهار داشت : روند فعالیت های سوادآموزی استان آذربایجان غربی بسیار مطلوب و رضایت بخش است.

 وی ارتقای رتبه استان آذربایجان غربی را حاصل دلسوزی کارکنان حوزه سوادآموزی و حمایت های مدیرکل استان دانست و تصریح کرد: پس از پوشش و جذب سوادآموزان بحث نظارت و کنترل که خوشبختانه در این استان جدی است، باعث نگهداشت و کیفیت بخشی خواهد شد.

نامجومنش در ادامه عنوان کرد: نظارت و ارزیابی نقش مهمی در فعالیت های سوادآموزی دارد به طوری که سوادآموزی بدون نظارت بی معنی است.

مدیرکل دفتر سنجش و ارزشیابی سازمان نهضت سوادآموزی کشور با بیان این که وحدت رویه و یکپارچگی در عملکرد حوزه سوادآموزی نشان از وحدت فرمان مناسب دارد، خاطرنشان کرد: چندین نقاط مثبت در این استان مورد مشاهده قرارگرفت که می تواند به عنوان یک الگو برای سایر استان ها مورد اهتمام قرار گیرد.

" محمود شرفی " معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش در این جلسه اظهار داشت : سواد آموزی امری ملی است و اگر این امر فقط برعهده نهاد آموزش و پرورش گذاشته شود همچنان در کاهش آمار بیسوادی پیشرفتی نخواهد بود.

 مدیر آموزش و پرورش خوی در ادامه افزود : موضوع سواد اموزی امری فرابخشی است و تنها متعلق به آموزش و پرورش نیست و نیازمند یاری همه دستگاهها در این زمینه هستیم.

مدیر آموزش و پرروش خوی موضوع شناسایی، جذب و نگهداری افراد بیسواد را سه اولویت مهم و اساسی توصیف کرد و گفت: با توجه به اینکه رسالت سوادآموزی آموزش گروه سنی 10 تا 49 ساله است ما برنامه‌های مختلفی را در سطح شهرستان انجام می‌دهیم تا با همکاری موسسات غیردولتی و نهادهای دولتی مختلف و مدیران مدارس از ظرفیت آنها برای توسعه سوادآموزی در مناطق شهری و روستایی بیشتر استفاده کنیم.

مدیر آموزش و پرورش خوی با بیان اینکه خوشبختانه در سالجاری 100 درصد سهمیه ابلاغی در بخش سوادآموزی در شهرستان خوی تحقق یافته است، بیان کرد: نباید به این آمار بسنده کنیم و می بایست با بهره گیری از شیوه های نوین و مکانیزم های منعطف جذب و آموزش همچنان در زمینه تحقق آرمان های رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری در خصوص ریشه کنی بی سوادی در جامعه تلاش داشته باشیم.