حیدری، مشاور رییس سازمان سوادآموزی کشور: تعلیم و تربیت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

تعلیم و تربیت اجتماعی را در اولویت کار در مدارس و حوزه سوادآموزی قرار دهیم و قدردان کسانی باشیم که در این حوزه زحمت کشیدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل ازاداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل، حیدری در این جلسه توجه ویژه به حوزه سوادآموزی را تاکید کرده و اظهار داشت: برای اینکه جامعه از پویایی برخوردار باشد، بایستی حوزه سواداموزی را در عمل همراهی کنیم.

وی با اذعان به اینکه دیگر خواندن و نوشتن هدف حوزه سواد آموزی نیست تصریح کرد: تعلیم و تربیت اجتماعی هدفی است که امروزه سواد آموزی آن را دنبال می کند، چرا که تعلیم یک شهروند با مهارت های مختلف اجتماعی در اولویت است.

به گفته مشاور رییس سازمان سوادآموزی کشور امروزه به اثبات رسیده است که هوش اجتماعی می تواند در موفقیت فرد اثر گذار باشد.

حیدری با بیان اینکه اگر کارمان را دوست داشته باشیم موفقیت حاصل می شود، از تقوا، نظم، سرعت، دقت، کیفیت، صفا، صداقت، صمیمیت، صبر، ساماندهی، سازماندهی، حذف موارد اضافه و استاندارد سازی بعنوان کلمات طلایی و موثر در موفقیت نام برد.