مهدیزاده، معاون امور آموزشی سازمان از مراکز یادگیری محلی نواحی یک و دو زنجان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی به نقل ازاداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان زنجان  محمد مهدیزاده معاون آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی کشور و هادی احمد نیا معاون سواد آموزی اداره کل آموزش وپرورش استان زنجان از مراکز یادگیری محلی 13 آبان ناحیه یک و شهید  نیک خواه ناحیه 2زنجان بازدید نمودند.

در این بازدید معاون آموزشی نهضت سوادآموزی کشوراز تک تک کلاس های تشکیل شده در این مراکز یادگیری محلی بازدید کرده و با شرکت کنندگان در این کلاس ها گفتگو نمود.

این مقام مسئول از نزدیک در جریان صحبت های سواد آموزان شرکت کننده در کلاس ها قرار گرفته و پیشنهادات وانتقادات آنان را دریافت کرد.

مهدیزاده ضمن ابلاغ پیام  و سلام حجت الاسلام قرائتی به سواد آموزان وآموزش دهندگان کلاس های مذکور به بیان خاطره هایی از سایر بازدیدها از استان های دیگر پرداخته وتجارب ارزشمند خود  از سایر استان های کشور را به سواد آموزان وآموزش دهندگان انتقال داد.

کلاس های مینا کاری، ورزش ونرمش وحرکات اصلاحی، کلاس  طرح ملی توان افزایی  وارتقای تاب آوری اجتماعی زنان وخانواده وسایر کلاس های دیگر از جمله فعالیت های قابل توجه اجرا شده دراین مراکز بود.

هادی احمد نیا معاون سواد آموزی اداره کل آموزش وپرورش استان زنجان نیز در بازدید های صورت گرفته توضیحات لازم در خصوص معرفی مراکز مذکور، مدیران این مراکز وفعالیت های صورت گرفته ارائه داد.