اسدی، معاون سوادآموزی خراسان رضوی: سوادآموزان در کنار آموزش باید مهارت ها را بیاموزند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از روابط عمومی معاونت سوادآموزی خراسان رضوی درکارگاه آموزشی که با حضور معاونت سواد آموزی استان و روسای ادارت آموزش و پرورش قطب شهید شوشتری برگزار شد، شش کارگروه سواد، انتقال و تحکیم، کارگروه شورای پشتیبانی، کارگروه تبلیغ، ترویج و مستند سازی، کارگروه مراکز یادگیری، کارگروه سامانه و کارگروه بهبود کیفیت و سنجش تشکیل شد و مباحث تخصصی مورد نیاز در این کارگروه ها عنوان شد و مقرر گردید که رییس هر کارگروه، خروجی مباحث نظرات مطرح شده را در پایان برنامه عنوان کنند.

مصطفی اسدی با عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه و تسلیت فرا رسیدن ماه محرم، در قالب کارگاه راهبردها و برنامه های سوادآموزی استان در سال تحصیلی پیش رو، گفت: در حال حاضر در خراسان رضوی بیش از 98 درصد مردم جامعه با سواد هستند و این امر با سختی ها و مشکلات فراوان به دست آمد.

هر کسی به سبب فقر به سمت تحصیل حرکت نمی کرد کمک کردیم تا این موضوع مرتفع شود و آموزش های لازم به آنها ارائه شد.

ما باید مراقب افراد بیسواد زیر 10 سال و بیسوادان 10 الی 19 سال باشیم تا در این دو گروه سنی آمار بیسوادی به حداقل برسد.

وی افزود: با پیش بینی های انجام شده درصد باسوادی در سال97 باید به 97ونیم درصد برسد که با این احتساب تعداد افراد بیسواد استان کمتر از 100 هزار نفر خواهد رسید.

معاونت سوادآموزی استان ادامه داد: تلاش کنید جذب بیسوادان شهرستان ها و مناطق تاپایان شهریور به مرز 100 درصدی برسد.

استان خراسان رضوی با77 مرکز یاددهی، یادگیری مقام اول کشور را دارد که در سال 97 باید به 100 مرکز برسد و باید تلاش شود، آموزش مهارت ها در کنار سواد آموزی مورد اهتمام جدی قرار گیرد.

گفتنی این کارگاه یک روزه در دو بخش به صورت کارگاهی و آموزش های تخصصی برگزار شد.

معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش نیشابور نیز در این جلسه با تقدیر از حمایت های معاونت سوادآموزی استان و تلاش های نهضت سوادآموزی نیشابور، گفت: ما در نیشابور 16 مرکز یادهی داریم و در چند روز اخیر نیز 150 نفر از مدرسان، دوره های تخصصی را سپری کرده اند.

حسین مهرآبادی افزود: سواد فقط خواندن و نوشتن نیست بلکه سوادآموزان باید در دوره های یادگیری با مجموعه کامل آموزشی ، مهارتی و سبک زندگی آشنا شوند.