تفاهم نامه آموزش مهارت های زندگی وحقوق شهروندی به سوادآموزان

تفاهم نامه آموزش مهارت های زندگی وحقوق شهروندی به سوادآموزان بین سازمان نهضت سوادآموزی و موسسه آموزش عالی بهزیستی و تامین اجتماعی امضا شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از خبرگزاری مهر ، مراسم تفاهم نامه همکاری سازمان نهضت سوادآموزی و موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی، امروز با حضور علی باقرزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان و ملک محمد نجفی، مشاور وزیر و رئیس موسسه در ساختمان نهضت سوادآموزی برگزار شد.
علی باقرزاده در این مراسم اصل تولید محتوا را دستاوردی بزرگ دانست و گفت: با سرمایه های اندک می توان خدمات بزرگ تری را انجام داد زیرا اهداف مشترک وجود دارد.
او ادامه داد: بی سوادی برخلاف آنچه افکار عمومی می دانند یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که درظهور آن دلایل متعددی تاثیرگذار هستند.
باقرزاده گفت: پژوهش های ما نشان می دهد که فقر اقتصادی یکی از دلایل اصلی عدم دسترسی افراد به آموزش است و حل مساله فقر اقتصادی کار دشواری است.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی موانع فرهنگی و اجتماعی را دلایلی دیگر برای دسترسی نداشتن افراد به سواد دانست و گفت: مساله آموزش را نمی توان مستقل از متغیرهای اثرگذار حل کنیم؛ زیرا سواد بخشی از زندگی افراد است و برای بهبود آن تمام عناصر باید بهبود یابند.
او ادامه داد: بی سواد، یک فرد نرمال جامعه نیست. اگر شرایط زندگی او عادی بود باید در نظام آموزشی تحصیل می کرد لذا تفاوت های اساسی در شکل زندگی افراد بی سواد وجود دارد.
باقرزاده درباره سوادآموزی گفت: سوادآموزی صرفا خواندن و نوشتن نیست و نیازمند مددکاری و مشاوره اجتماعی است. مقدمه این کار واجب تر از خود کار است .
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: ما نیازمند تلفیق دانش روانشناسی یادگیری، جامعه شناسی و آموزش یاددهی و یادگیری هستیم. لذا نیاز ما به مشارکت بیشتر می شود.
او گفت: این نشست آغاز یک کار اثربخش و گسترده جدید است. در چشم انداز ۳ سال آینده باید بر حوزه های اعتباربخشی به کتب تولید شده پیرامون این موضوع و آموزش مربیان تمرکز کنیم.
باقرزاده گفت: در انتخاب موضوع و تدوین محتوا تلاش شده است و این موضوع سرمایه ای است که می توان برای آموزش همگانی استفاده کنیم.
ملک محمد نجفی نیز در این مراسم گفت: این تفاهم نامه در راستای سوادآموزی و یادگیری حقوق شهروندی است تا سوادآموزان همراه با سوادآموزی یکی از مهارت ها و یا چند مهارت را با ۳۹ عنوان در قالب ۳۹ کتاب یاد بگیرند.
او ادامه داد: مجموعه همکاران ما با علاقه و با اولویت کاری این موضوع را دنبال می کنند.
نجفی افزود: امیدواریم همراه با آموزش های لازم و حضور استادان مجرب بتوانیم این موضوع را به سرانجام نهایی برسانیم.
رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی گفت: این موضوع امسال در دستورکار قرار گرفته است. ما نیز آمادگی کامل داریم این کار را تقویت کنیم تا مهارت های زندگی و حقوق شهروندی به سوادآموزان آموزش داده شود.
او گفت: ظرفیت های بسیاری داریم تا براساس مدل های آموزشی بحث یادگیری سوادآموزان را دنبال کنیم.