سعیدی، سرپرست آموزش وپرورش استان خراسان شمالی: آموزش بزرگسالان از آموزش رسمی به مراتب نیازمند تلاش بیشتری است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی به نقل ازاداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان شمالی عباس سعیدی در جلسه ادامه داد:  آموزش  بزرگسالان از آموزش رسمی  به مراتب نیازمند تلاش بیشتری است.

عباس سعیدی  ادامه داد: امسال جذب و آموزش 6 هزار و 965 نفر در برنامه های سوادآموزی استان تعهد شده است.

معاون سوادآموزی  آموزش و پرورش استان نیز گفت: سوادآموزان در دوره های مختلف می توانند تا 2 ماه دیگر برای ثبت نام و حضور در دوره های مختلف اقدام کنند.

مودی گفت: سه هزار و 342 نفر از سواد آموزان در دوره سواد آموزی و مابقی در دوره های انتقال و تحکیم آموزش می بینند.

گفتنی است در این جلسه اهم برنامه ها و سیاستهای سوادآموزی در سالجاری عملکرد سال 1397 و موانع و مشکلات  موجود بررسی وتبیین برنامه های اداره سوادآموزی تبیین برنامه های اداره سنجش وارزشیابی وسامانه سوادآموزی بیان شد.