رحلت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و حضرت امام رضا (ع) بر عموم مسلمانان تسلیت باد.