سبوحی، معاون سوادآموزی استان سمنان: سومین جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی استان با حضور مدیرکل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی به نقل از معاونت سوادآموزی سمنان، سومین جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی استان سمنان با حضور مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان و رئیس کمیته بهبود کیفیت و سایر اعضا و مدعوین در سالن اجتماعات اداره کل تشکیل شد.

 علی سبوحی معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان و دبیر کمیته  ضمن آرزوی موفقیت کلیه اعضا با اشاره به برنامه ریزی استان و کلیه شهرستان ها و مناطق برای جذب حداکثری سوادآموزان و تحقق حجم ابلاغی دوره های مختلف سوادآموزی ( سوادآموزی –انتقال وتحکیم سواد) به ضرورت هماهنگی وهمکاری کلیه عوامل آموزش وپرورش برای حفظ ونگهداری سوادآموزان جذب شده تاکید کردند .

 معاون سوادآموزی ضمن توضیحاتی پیرامون تحقق صد درصدی حجم ابلاغی کلیه دوره ها دربخش ایرانی واتباع خارجی ارائه نموده وافزود: برای جذب مخاطبین زحمات زیادی توسط آموزش دهندگان، کارشناسان و مجموعه مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ها و مناطق انجام شده است که جلوگیری از افت کمی آنها قطعا منجر به کاهش افت کیفی نیزخواهد شد و می تواند راندمان و نتایج بسیار مثبتی را برای افزایش درصد باسوادی و کاهش تعداد افراد بی سواد در سطح استان به دنبال داشته باشد.

درپایان مقرر گردید برنامه ریزی لازم برای بررسی وضعیت پالایش وشناسائی افراد بی سواد وکم سواد بلوک های شهری وروستائی جهت مطابقت با نتایج سرشماری و همکاری مدیران مدارس برای  حفظ ونگهداری سوادآموزان جهت حضور منظم در کلاس ها و افزایش قبولی و برگزاری جلسات توجیهی ورفع اشکالات درسی وآموزشی ( شیوه های تدریس ) برای آموزش دهندگان دوره های مختلف اقدام گردد.