الهویی، معاون سوادآموزی استان البرز: رفع چالشهای سوادآموزی با توسعه مشارکت ها

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان البرز، الهویی  معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پروروش گفت: مراسم تقدیر از نجفی استاندار البرز در جلسه شورا در جمع مقامات استان، زینی وند معاون وزیر آموزش وپرورش، نمایندگان کرج در مجلس شورای اسلامی ،مدیر کل آموزش وپرورش استان البرز و مدیران کل دستگاههای  اجرایی مرتبط  و سایر دست اندرکاران سوادآموزی استان انجام پذیرفت.

  در این جلسه الهویی معاون سوادآموزی استان ضمن تشکر از مقام عالی وزارت و تشریح مبسوط  انتظارات وزیر مندرج در بخشنامه شماره 49439-27/3/97و زحمات وراهنماییهای ریاست سازمان نهضت سوادآموزی ومعاون وزیر،  باقر زاده که طی فرایند بررسی جامع فعالیتها وعملکرد آموزش وپرورش استان البرز در حوزه سوادآموزی مختص به سال96 که منجر به دریافت درجه بسیار خوب وشایسته تقدیر گردید، خلاصه ای از فعالیتهای انجام گرفته و در دست اقدام را با توضیح نقش آفرینی مجموعه اعضاء شورا ،حمایتها وراهنماییهای استاندار گرانمایه ، مدیر کل آموزش وپرورش استان ،روسای محترم مناطق 8 گانه آموزش وپرورش وزحمات بی شائبه همکاران محترم ادارات سوادآموزی درسطح استان  و نواحی و شهرستانها را توضیح وعامل این موفقیت دانست .

سپس متن تقدیرنامه وزیر  قرائت شد و با حضور نمایندگان  مجلس شورای اسلامی شهرستان  کرج و همچنین مدیر کل  آموزش وپرورش  و مدیران کل دستگاههای مرتبط و سایر اعضای شورا اهدای لوح به استاندارانجام پذیرفت.

            

درادامه جلسه ضمن بهره مندی از سخنان مدیر کل  قاسمی وتاکید و درخواست ایشان بر اهمیت سواد وسوادآموزی مقرر گردید که شورای پشتیبانی سوادآموزی با فرمانداران وروسا در اسرع وقت با حضور رییس سازمان نهضت سوادآموزی ومعاون وزیر و هیات همراه  در استانداری برگزار گردد تا متعاقب بر این موفقیت مراتب درخواستها وانتظارات از دستگاههابا حمایت استاندارصورت پذیرد.

در خاتمه جلسه استاندار نجفی با ایراد سخن در خصوص اهمیت وضرورت پرداختن به فعالیتهای سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش  تشکیل مرتب ومستمر جلسات شورای پشتیبانی با تنظیم جدول زمانی، وپیگیری مجدانه مصوبات رادرکلیه فرمانداریها و استان تاکید داشتند .