غرس 176 نهال به یاد 176 شهید سوادآموزی کشور در استان یزد

مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان یزد گفت: در هر دین و آیین به اهمیت درخت در آینده زندگی بشر تاکید شده است و محیط زیست و منابع طبیعی نیز بر پایه این اصل اهتمام زیادی در این امر دارند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی  آموزش و پرورش استان یزد همزمان با هفته منابع طبیعی و باحضور سوادآموزان  ، آموزش دهندگان ،کارشناسان ، روسای ادارات سوادآموزی و معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان 176 نهال به یاد176 شهید سوادآموزی کشور و دو شهید سرافرازاستانی این مجموعه غرس گردید.

مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان با اشاره به اهمیت درخت و درخت کاری در جهت  خدمت به نسل آینده گفت: در هر دین و آیین به اهمیت درخت در آینده زندگی بشر تاکید شده است و محیط زیست و منابع طبیعی  نیز بر پایه این اصل اهتمام زیادی در این امر دارند. سازمان نهضت سوادآموزی کشور نیز از 3 سال قبل در جهت زنده نگه داشتن یاد شهیدان این مجموعه هر سال تعداد زیادی نهال غرس می نمایید.

وی با اشاره به اینکه در سال اول این طرح 176 نهال زیتون توسط سوادآموزان ، آموزش دهندگان و کارشناسان سوادآموزی غرس گردیده است گفت : بنا بر سنت سال های قبل امسال نیز این آیین در تمام شهرستان های استان یزد اجرا گردیده است که جا دارد از مدیر کل منابع طبیعی استان و معاونین ایشان دراین زمینه تشکر کرد . وی از اقدامات دیگر سوادآموزی را در این روز واکاوی نهال های خشک شده سال قبل و بازدید از درخت های غرس شده سال قبل را عنوان کرد .

در ادامه این مراسم 176 نهال به یادشهدای عزیز نهضت سوادآموزی در مکان مشخص شده غرس گردید