محمدرضا قاسمی نیا معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان قم: صدر نشینی قم در سواد آموزی کشور

معاون سواد آموزی استان قم :از برکات و دستاوردهای بی شمار چهل سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در استان قم ارتقای سطح سواد و رسیدن به باسوادی بالای حدود ۹۷ درصد می باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از روابط عمومی  معاونت سواد آموزی قم محمد رضا قاسمی نیا معاون سواد آموزی قم در مصاحبه اختصاصی با پانا اظهار کرد: با اعلام سازمان نهضت سوادآموزی کشور با مطالعه عملکرد استانها در برنامه پنجم توسعه اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال های ۹۰ تا ۹۴؛ استان قم با ۶۵/۴ از اهداف کمی برنامه پنجم توسعه را محقق ساخته است. که حدود ۳۲/۴ درصد بیشتر از میانگین کشوری میباشد.
معاون نهضت سواد آموزی قم خاطر نشان کرد: اجرای تعهدسواد آموزی و با سوادی کامل گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال، تحکیم و تثبیت سواد و ارتقای فرهنگ عمومی و سطح سواد جامعه از اهداف این برنامه بود.
وی یاد آور شد: تدوین برنامه راهبردی ریشه کنی بیسوادی در گروه سنی مذکور؛ حرکت در مسیر و چارچوب برنامه ابلاغی از سوی سازمان نهضت سوادآموزی؛ استفاده از سامانه جامع سوادآموزی؛ انعطاف در روشهای آموزشی با توسعه سواد آموزی کلاسی؛ گروهی؛ فردبه فرد؛ خودآموز؛ داوطلب آزاد و آزمونهای متفرقه؛ توانمندسازی نیروی انسانی و آموزش دهندهها؛ پژوهش محوری؛ بهره مندی از حمایتهای شورای پشتیبانی سوادآموزی؛ استفاده از راهکارها و افکار اشخاص و مسئولان و علما و مراجع بزرگوار و امامان محترم جمعه و جماعات و جلب همراهی و مشارکت و ظرفیت دستگاههای دولتی و غیر دولتی؛بهرهمندی از وسایل ارتباط جمعی و رسانهها؛ اعتقاد به تبلیغ و اطلاع رسانی؛ حساس سازی مسوولین و مردم به موضوع سواد آموزی و تلاش در جهت الگو گیری از روحیه جهادی و انقلابی برای مبارزه با بیسوادی از عوامل موفقیت شمرده میشود.
قاسمی نیا خاطر نشان کرد: اجرای طرح ها وبرنامه های مختلف سوادآموزی مانند:آموزش کودکان ونوجوانان بی سواد۱۰ تا۱۹ ساله؛اولیای بی سواددانش آموزان؛سوادآموزی زندانیان؛سوادآموزی اتباع خارجی ؛سوادآموزی زنان و سوادآموزی زنان ودختران روستایی؛حلقه های کتاب وکتاب خوانی وخواندن باخانواده ؛ پخش برنامه های آموزشی ازطریق تلویزیون ؛ استفاده از نتایج آماری وسرشماری نفوس ومسکن و نظارت ؛ ارزشیابی وتحلیل فرایندبرنامه ها وطرح ها ازمهم ترین اقدام ها برای تحقق اهداف کمی برنامه پنجم توسعه می توان نام برد.
معاون نهضت سواد آموزی قم گفت: در راستای عدالت آموزشی ودسترسی آسان سوادآموزان وفرگیران به خدمات آموزشی وفرهنگی دوره های آموزشی درقالب تکمیلی ؛سوادآموزی؛انتقال وتحکیم اجراگردیده است.
وی در پایان افزود: از برکات و دستاوردهای بی شمار چهل سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در استان قم ارتقای سطح سواد و رسیدن به باسوادی بالای حدود ۹۷ درصد میباشد.