تجلیل رئیس سازمان از اعضای کانون بازنشستگان سازمان نهضت سواد آموزی

دکتر محمد زاده معاون وزیر ورئیس سازمان نهضت سوادآموزی در اولین جلسه هئیت مدیره جدید حضور یافت و سخنرانی نمود .

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی دکتر محمد زاده معاون وزیر ورئیس سازمان نهضت  سوادآموزی در اولین جلسه هئیت مدیره جدید کانون بازنشستگان سواد آموزی حضور یافت و سخنرانی نمود .


گفتنی است  این جلسه  به منظور انتخاب هیات مدیره جدید  کانونو  بعد از اتمام دوره اول سه ساله اعضای کانون بازنشستگان سازمان نهضت سواد آموزی تشکیل گردیده بود .


محمد زاده بعد از استماع گزارش عملکرد سه ساله کانون و تشریح برنامه های پیش بینی شده توسط  هر یک اعضاضمن تقدیر و تشکر از اعضای این شورا بیان کرد :  نیروی انسانی در هر سازمان به عنوان کلیدی ترین عنصر " دارایی " منحصر به فرد سازمان محسوب می شود و ضروری است از خدمات نیروهای بازنشسته که با توانمندی و زبدگی خاص با تلاش واستفاده از  تمام مهارت ها وتوانایی های خلاقانه خود ؛ طی سالهای خدمت عملکرد مطلوب و اثربخشی داشته اند تقدیر وتشکر نمود و از آنان به عنوان عضو ثابت خانواده بزرگ نهضت سواد آموزی یاد کرد.


محمد زاده اظهار داشت : باید این ارتباط همچنان استمرار داشته باشد و همچنان سازمان بتواند از نظرات وخدمات این عزیزان بهره مند شود واز این کانون خواست  تا طی فراخوانی از  این عزیزان دعوت به عمل آید و از ظرفیت ها و قابلیت های آنان در بهبود برنامه وتحقق رسالت سازمان استفاده گردد .


این مقام مسئول از همکاران بازنشسته که تاکنون عضو کانون نشداند ، درخواست نمود در دوره ی  جدید  حتما عضو کانون شوند و حضور فعال داشته باشند تا همچنان روحیه  نشاط ومشارکت در بدنه سازمان استمرار داشته باشد وارتباط قطع نشود .


در ادامه محمد زاده از مساعدت های  نماینده ولی فقیه حضرت حجه السلام قرائتی و دکتر باقر زاده ریاست محترم پیشین سازمان و مشارکت های معاونین ،مشاورین ومدیران ایشان با  کانون تقدیر وتشکر  نمود و گفت: سعی خواهم نمود این همکاری ها با کانون همچنان استمرار داشته وحتما در نشست های تخصصی  و همگانی در کنار شاغلین، ازهمکاران پیشکسوت نیز دعوت شود تا این تعامل همچنان استمرار داشته باشد و بتوانیم  همچون گذشته از حضور ،خدمات وتجارب ارزشمند آنان بهره مند شویم. 

درپایان  نیز  از اعضای دوره قبل کانون تقدیر به عمل آمد.