×
دوشنبه ٠٤ شهريور ١٣٩٨

اخبار > اولین نشست کارشناسان سواد آموزی نواحی و مناطق 14 گانه آموزشی استان زنجان در سال98 برگزار شداولین نشست کارشناسان سواد آموزی نواحی و مناطق 14 گانه آموزشی استان زنجان در سال98 برگزار شد

هادی احمدنیا :برنامه ریزی استراتژیک مناسب ترین راه پاسخگویی به نیازها و تغییرات محیط داخل و خارج سازمان است و به همین جهت از پویایی برخوردار است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان زنجان، اولین نشست کارشناسان سواد آموزی نواحی و مناطق 14 گانه آموزشی استان با حضور معاون سواد آموزی وسایر اعضا در مرکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان زنجان برگزار گردید.

هادی احمدنیا در این جلسه ضمن تشریح  برنامه استراتژیک معاونت سواد آموزی در سال 98 گفت: برنامه ریزی استراتژیک مناسب ترین راه پاسخگویی به نیازها و تغییرات محیط داخل و خارج سازمان است و به همین جهت از پویایی برخوردار است.

وی در ادامه افزود: روشن بودن هدف ها، قابل فهم و مشخص بودن، ساده بودن و جامعیت، متعادل بودن و در عین حال قابل انعطاف بودن، برخورداری از چارچوب زمانی و کاربرد رویه مشارکتی از جمله ویژگی های یک برنامه خوب است .

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان در خاتمه ابراز داشت: با توجه به شاخصه های برنامه ریزی استراتژیک، اهداف، خطوط کلی، رسالت سازمان را در بلند مدت تعیین می کند، جامعیت داشته و چارچوبی برای برنامه ریزی تاکتیکی و عملیاتی فراهم می آورد و چتری برای کل سازمان است.

در ادامه نجفی، بهمنی و شیرمحمدی روسای ادارات سواد آموزی و سنجش و ارزشیابی و کارشناس مسئول امور مالی معاونت سواد آموزی نیز به بیان دیدگاه های خود در زمینه قراردادها و تشکیل پرونده مالی در مناطق، جشنواره الگوهای برتر تدریس، فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در مراکز یادگیری محلی و حجم تخصیصی دوره های سواد آموزی به مناطق، آمار و ارقام مربوط به جذب و نگهداشت و قبولی سواد آموزان به تفکیک مناطق، تشکیل پرونده های آموزشی و امتحانی سواد آموزان و تبیین شیوه نامه تعیین تکلیف آموزشیاران و آموزش دهندگان حوزه سواد آموزی پرداختند.