×
شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی ، تفاهم نامه همکاری معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل کتابخانه های عمومی امضا شد.

رستگاری مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی دراین جلسه کتاب و کتابخوانی را برای همه اقشار جامعه ضروری دانست.

به گزارش روابط عمومی سازمان  نهضت سواد آموزی به نقل از روابط عمومی معاونت سواد آموزی استان مرکزی با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و ارتقاء سطح مطالعه نوسوادان جامعه تفاهم نامه همکاری معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل کتابخانه های عمومی امضا شد.

در ابتدای این جلسه میرزایی معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش گفت: از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تعلیم و تربیت در همه سنین و همچنین سواد آموزی به عنوان  یکی از ضرورت های جامعه اسلامی هموراه مورد تاکید بود و بنیانگذار کبیر انقلاب نیز با تشکیل نهضت سوادآموزی راهبردی همیشگی در ریشه کنی بیسوادی ایجاد کردند.

 وی در ادامه اضافه کرد: این همکاری با هدف توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در میان سوادآموزان، کمک به ریشه کنی بی‌سوادی و تثبیت آموخته‌های پیشین و آموزش مسائل جدید به نوسوادان و فراهم کردن بستر مناسب جهت شتاب بخشی به باسوادی و توانمندسازی سوادآموزان می باشد.

میرزایی گفت: کتاب و کتابخوانی به عنوان یک اصل در سواد آموزی مطرح است و همکاری بین اداره کل کتابخانه ها و نهضت سوادآموزی تاثیر مستقیمی در تداوم سوادآموزی نوسوادان دارد. سپس میرزایی وضعیت سواد و عملکرد معاونت سوادآموزی جهت ریشه کنی بی سوادی را تشریح کرد.

رستگاری مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی نیز دراین جلسه کتاب و کتابخوانی را برای همه اقشار جامعه ضروری دانست.

رستگاری گفت: معمولا در بعضی از کتابخانه ها بخش ویژه ای به کتابهای نوسوادان نهضت سوادآموزی تعلق دارد و امیدواریم بتوانیم با ارائه پیشنهادات و برنامه های مداوم در قالب این تفاهم نامه گام هایی موثردر ترویج فرهنگ سواد آموزی و فرهنگ کتابخوانی و ارتقاء سطح مطالعه نوسوادان داشته باشیم.

وی توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در میان سواد آموزان و فراهم نمودن بستر مناسب جهت شتاب بخشی و توانمند سازی سواد آموزان را ازجمله اهداف امضای این تفاهم نامه عنوان کرد.

تامین کتاب های مناسب برای نوسوادان و توزیع آن در کتابخانه های عمومی، عضویت سوادآموزان نهضت به صورت رایگان، عضویت آموزش دهندگان و کارکنان نهضت و خانواده های آن ها به صورت نیم بهاء در کتابخانه های عمومی، برگزاری مسابقات کتابخوانی ویژه سواد آموزان، تهیه گزارش سالانه از میزان و شیوه استفاده  از کتاب های آسان خوان و ارائه آن به نهضت و  آماده سازی منابع ویژه سواد آموزان در کتابخانه های عمومی از جمله تعهدات اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی در این تفاهم نامه عنوان شده است.

مشارکت دادن کتابخانه ها در طرح های حلقه های کتابخوانی و خواندن با خانواده، تامین بخشی از جوائزبرگزیدگان مسابقات فرهنگی و کتابخوانی مشترک، ارسال یک نسخه از کتاب های درحال تدریس به کتابخانه های عمومی و ارائه کتب صوتی و فایل های مرتبط جهت نوسوادان عضو کتابخانه های عمومی نیز از جمله تعهدات معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش در تفاهم نامه است.

در پایان جلسه ضمن بازدید معاون سواد آموزی و مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی از محیط کتابخانه، تمام کارکنان معاونت سوادآموزی به صورت رایگان به عضویت کتابخانه درآمدند و برای آنان کارت عضویت صادر شد.