×
يکشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٨

صفحه اصلی > اخبار اصلی معاون سوادآموزی استان یزد: نظارت بر اجرای فرآیند امتحانات سوادآموزی اولویت اول معاونت سوادآموزی می باشد.

معاون سوادآموزی استان از حوزه های امتحانی سوادآموزی ناحیه دو بازدید نمود . در این بازدیدها فرآیند برگزاری امتحانات سوادآموزی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از روبط عمومی معاونت سواد آموزی یزدمعاون سوادآموزی استان  از حوزه های امتحانی سوادآموزی ناحیه دو بازدید  نمود . در این بازدیدها فرآیند برگزاری امتحانات سوادآموزی مورد بررسی قرار گرفت.

مرآت امین الرعایا ضمن تشکر ازعوامل برگزاری امتحانات گفت:  نظارت بر اجرای فرآیند امتحانات سوادآموزی اولویت اول معاونت سوادآموزی می باشد. و به همین دلیل تیم های متشکل از اعضاء ستاد امتحانات و گروه بهبود کیفیت سوادآموزی استان و شهرستان ها به طور مستمر از امتحانات بازدید وآن را مورد ارزیابی قرار می دهند . ایشان با اشاره به آموزش با کیفیت سواد به بزرگسالان و فراهم نمودن امکانات جهت امتحانات گفت : هر چه این دو موضوع مطلوب تر باشد بازگشت به بی سوادی کمتر می باشد . ایشان با اشاره به برگزارشدن کلاس ها و حوزه های امتحانی در مدارس ضمن تشکر از مدیران مدارس خواستار فراهم آوردن امکانات مطلوب تری جهت برگزاری امتحانات گردید.