×
يکشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٨

صفحه اصلی > اخبار اصلی معاون سوادآموزی قم: غنی سازی فرصت دوم مخاطبین در نهضت سواد آموزی و آموزش های فنی حرفه ای

قم (پانا) - معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم وجه اشتراک نهضت سوادآموزی و آموزش های فنی وحرفه ای درماموریت ها ؛ غنی سازی فرصت دوم مخاطبین دانست.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از روابط عمومی معاونت سواد آموزی قم- معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم وجه اشتراک نهضت سوادآموزی و آموزش های فنی وحرفه ای درماموریت ها ؛ غنی سازی فرصت دوم مخاطبین دانست.

نشست مشترک معاونین سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش و آموزش وپژوهش ا داره کل آموزش فنی وحرفه ای استان قم درمحل اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان برگزارشد.
....سوادآموزان با بهره مندی از آموزش های فنی وحرفه ای در اشتغال زایی خودوخانواده نقش موثری دارند.
....تمام کلاس های سوادآموزی ومراکز یادگیری محلی پایگاه آموزش ویادگیری مهارت های فنی و حرفه ای هستند.
....مقرر گردید تا دوره های آموزشی فنون نوین تدریس برای تعداد بیست نفر از آموزش دهندگان برگزارشود و مراکزمعین آموزش فنی حرفه ای برای پنج مرکز یادگیری محلی انتخاب شدند.
.....آموزش دهندگان توانمند در دوره های آموزش مهارتی شرکت خواهندکرد. سوادآموزان داوطلب باشرکت در دوره های آموزش مراکز آزاد مهارتی وفنی وحرفه ای ازتخفیف تا۴۰درصد می توانند استده کنند.